Print2PDF - vývoj ukončen

Datum vydání: 2012-10-25 20:00:29 ; aktualizováno: 2012-10-28 09:21:01

Software602 Print2PDF X

Vývoj software Print2PDF, který umožňoval digitálně podepisovat pdf dokumenty, byl ukončen ke dni 30. 9. 2012. Místo tohoto programu, který byl nabízen zdarma, společnost Software 602 nabízí placenou serverovou aplikaci Software602 Print2PDF X za 150 000 Kč za jednu licenci. Řešení je určeno pro střední a větší firmy.

Archivní verze Print2PDF 7

Ke stažení je nabízena starší verze programu Print2PDF 7. Bohužel se jedná o trial verzi. Do 30 dní od instalace je požadováno zakoupení licence. Možná ještě někde na internetu najdete novější verzi 9 Free, která byla tehdy zdarma. Bohužel na stránkách společnosti již nabízena není – nahradila ji drahá verze X. Software Print2PDF by se měl chovat také jako virtuální tiskárna. Dle mého názoru, tento software byl dříve ideální pro digitální podpis pdf dokumentů.

Software602 Form Filler

Pro vyplňování formulářů a jejich elektronický podpis nabízí společnost Software 602 program Form Filler. Program Form Filler je používán např. Českou správou sociálního zabezpečení pro elektronicky podepsaný přehled o příjmech a výdajích, proto k němu můžete mít důvěru. Form Filler je zdarma.

Doplněk Print2PDF

Form Filler může dle dokumentace obsahovat doplněk Print2PDF pro elektronický podpis dokumentů. Tento doplněk Print2PDF by měl rovněž zpřístupňovat tisk do PDF formátu z ostatních aplikací. Bohužel se mi nepodařilo doplněk Print2PDF po instalaci najít a zprovoznit. Dokumentace se o tomto doplňku zmiňuje pouze okrajově v „10.3. Export do PDF“. Dříve se Print2PDF instalovalo jako samostatný program, nyní tomu tak již není a v nainstalovaných programech se vyskytuje pouze Form Filler.

Poznámky ke starší verzi Print2PDF 9 Free

Bohužel nyní již verzi 9 Free na webu Software 602 nenajdete, protože byla pravděpodobně nahrazena placenou verzí X.

Software Print2PDF 9 Free u mne dříve zvítězil, pokud šlo o digitální podpis pdf dokumentu. Software uměl pracovat s centrálním úložištěm certifikátů, vytvářel– co do velikosti – malá pdf a byl oficiálně užívaný například ČSSZ pro práci s elektronickými formuláři, takže jsem k němu měla důvěru. Vlastně jsem si ho nainstalovala v době, kdy jsem potřebovala vyplnit přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ. Choval se jako virtuální tiskárna, takže prakticky jakýkoli dokument si můžete formou tisku převést do pdf.

Jedinou jeho nevýhodou bylo, že výsledné pdf nebylo ve formátu PDF/A, který by byl vhodný pro zachování zpětné kompatibility pro archivaci. PDF/A sice také firma Software 602 nabízí, ale už v placené variantě Software602 Print2PDF.

Bohužel jde o software s uzavřeným kódem, takže kód programu nelze prostudovat. Firma si navíc může se software dělat cokoli, takže se z něho nyní stala placená verze :(.

Zde bych uvedla výňatek z manuálu, který uvádí srovnání placené verze a verze free:

FunkceFree EditionPlná verze
Podpora výstupu v PDF/A NE ANO
Podpora PDF 1.7 ANO ANO
Podpora digitálního podpisu a časového razítka ANO ANO
Podpora SHA-2 hash dokumentu ANO ANO
Možnost spojení, vyjmutí a vložení stránek ANO ANO
Dialog pro dávkový převod do PDF NE ANO
Dávkový převod na pravou myš ANO ANO
Windows služba NE ANO
Webová služba/aplikace NE ANO
Print2PDF Server NE ANO
Tvorba klientského instalačního balíčku NE ANO
Sdílená síťová tiskárna NE ANO
Možnost SDK integrace NE ANO

Nicméně informace z manuálu neobsahují informace ohledně právě nabízených verzí (tj. k archivní verzi 7 a placené X). Jde o starší manuál, který porovnával Free verzi 9 s tehdy placenou verzí. Nové manuály k aktuálně nabízeným verzím programů na webu nejsou.

Software602 Print2PDF 9 Free

Výhody:

  • Je univerzálnější
  • Více rozšířen
  • Pracuje s ním státní správa
  • Funguje jako virtuální tiskárna - lze tisknout do pdf přímo z různých aplikací
  • Nepřistupuje k soukromému certifikátu přímo, ale využívá úložiště certifikátů ve Windows - je to více bezpečné. Vytvoření podpisu je chráněno heslem CryptoAPI.
  • Umožňuje vkládat neviditelný i viditelný podpis, obrázek na pozadí a lze tyto volby různě nastavovat. Pozicování obrázku lze dělat tahem myši.

Nevýhody:

  • Neumí uložit pdf s elektronickým podpisem do archivní normy PDF/A (umí to pouze placená verze).
  • Kód je uzavřený ve vlastnictví jedné společnosti.

Software602 Print2PDF byl pro mne kdysi vítězem v digitálním podepisování, ačkoli free verze neumožňuje PDF/A. Ale asi málo uživatelů vůbec tuší, co je PDF/A... Velké společnosti také faktury v PDF/A moc neposílají, takže to nevidím jako příliš velkou překážku pro běžné použití. Software je jednoduchý, stačí rovnou vytisknout dokument z dané aplikace do pdf a digitálně podepsat.

Alternativní programy pro digitální podpis

  • PDFCreator - jde o dosti rozšířený software s otevřeným kódem
  • JSignPdf - autorem JSignPdf je český vývojář Josef Cacek

Vyhledávání

Články na ITčku: