Snímek obrazovky – Print Screen

Aktualizováno: 20. 4. 2020, datum vydání: 22. 10. 2012

Vytvořit snímek obrazovky lze různými způsoby.

Print Screen na klávesnici

klávesnice Print Screen

Nejjednodušší je zmáčknout klávesu Print Screen na klávesnici. Sice se zdá, že se nic nestane, ale ve skutečnosti se vytvoří snímek obrazovky. Snímek obrazovky se uloží do schránky Windows (clipboardu) – podobně jako kdybyste zmáčkli Ctrl + C.

Když si následně otevřete nějaký grafický editor a dáte v něm vložení Ctrl + V, tak se snímek vloží a zobrazí jako obrázek. Jako grafický editor můžete použít např. program Malování, který je dostupný přes menu Start → Všechny programy → Příslušenství → Malování. Stačí pak na kratě Domů dát příkaz Vložit. Podobně snímek můžete vložit například do Wordu – stačí dát Ctrl + V. Podobně lze snímek vložit do programu Gimp.

IrfanView

Pokročilejší snímání obrazovky můžete vytvořit například pomocí programu IrfanView. Pomocí volby Options → Capture → Screenshot… si navolíte, jakou oblast obrazovky chcete snímat (zda celou obrazovku, nebo její část – např. pouze okno aktuální aplikace). Soubory si můžete nechat uložit do patřičného adresáře, nebo umístit do schránky či zobrazit do okna. Pro snímání obrazovky se použije určitá navolená kombinace kláves (např. Ctrl + F11).

IrfanView print screen

Aby se aktivovalo snímání obrazovky, zmáčknete v okně Capture Setup tlačítko Start. Pak vybíráte oblasti, které chcete mít sejmuty a mačkáte Ctrl + F11. Po stisku této kombinace by se Vám měl ozvat zvuk sejmutí.

Pokud jste si navolili uložení snímku do určitého adresáře, tak se Vám automaticky snímek uloží právě do tohoto adresáře. Název souborů se vytváří automaticky, snímky se automaticky číslují, proto nedoporučuji příliš měnit tzv. default name – capture_###_$U(%d%m%Y_%H%M%S). Pokud byste chtěli zvolit pouze číselné označení souboru, tak si do File name můžete dát pouze ###.

Tento program používám pro sejmutí obrazovky já.

Gimp

Gimp print screen

I rozšířený grafický program Gimp umožňuje sejmutí obrazovky pomocí volby Soubor → Vytvořit → Snímek obrazovky… Možnosti nastavení nejsou však tak rozsáhlé jako u programu IrfanView. Gimp umožňuje zachycení celé obrazovky, nebo jednoho okna. Při výběru jednoho okna je třeba chytit zobrazovaný kříž myší a přetáhnout ho na dané okno aplikace, kterou chcete sejmout. Sejmutý obrázek se následně objeví v programu Gimp.

Další články