Inkscape – zkosené logo z Bezierových křivek II.

Aktualizováno: 23. 11. 2019, datum vydání: 16. 8. 2012

Zkosený text NOV předchozím článku jsem ukázala, jak jednoduše můžete vytvořit vlastní text formou Bezierových křivek a zkosit si ho.

Bohužel tento postup nefunguje, tak jak člověk očekává, například u textu, u kterého chcete mít hranaté rohy a okraje. Inkscape křivku bez problémů zkosí, ale okraj Bezierovy křivky je veden kolmo ke směrnici křivky, takže se otočí spolu s textem. Navíc v některých případech vznikají nežádoucí efekty, kdy písmo vlivem zalomení nekončí tak, jak byste potřebovali – na účaří.

Problémové okraje Bezierových křivek

 1. Po nakreslení NO formou Bezierových křivek a nastavení rohů a konců čar na hranatý okraj volbou Objekt/Výplň a obrys vznikne tento text. Vidíte, že okraje písmena N přečnívají účaří.

  NO nakreslené Bezierovými křivkami

 2. Po následném zkosení vybraných křivek volbou Objekt/Transformace/Zkosení/Vodorovně -15 deg se ukloní do strany i počáteční okraj křivky písmena N a nezůstane ležet na účaří.

  Zkosené NO formou Bezierových křivek

  Text se nechová tak, jak bychom očekávali a potřebovali. Nenašla jsem v Inkscape žádnou volbu v nastavení okrajů křivek, která by tomuto chování zabránila. Popíši zde řešení, které není příliš příjemné, ale je funkční.

Převod obrysů Bezierových křivek na křivky

 1. Zde máme výchozí pozici, tj. nakreslený text NO ve formě Bezierových křivek. Je nastaven styl čáry na šířku 10 px, rohy a spoje a konec čáry na hranatý okraj.

  Text NO formou Bezierových křivek

 2. Přečnívajících okrajů se zbavíme tak, že je překreslíme bílým obdélníkem nahoře.

  Obdélník nahoře

 3. Přečnívajících okrajů se zbavíme tak, že je překreslíme bílým obdélníkem dole.

  Obdélník dole

 4. Následně provedeme rozdíl těchto objektů, abychom se zbavili špiček u písmene N. Protože rozdíl objektů obdélníku a jednoduše Bezierovsky napsaného N nefungoval dobře, převedla jsem veškeré objekty na křivky, a to volbou Objekt/Obrys na křivku.

  Obrys na křivku

 5. Nyní již šel v pořádku provést rozdíl dvou objektů, a to N a bílého obdélníku. Tím se zbavíme špičky u písmene N. Je to jako v matematice – nejprve musíte vybrat objekt, od kterého budete následně odečítat další objekt. Takže se vybere prvně písmeno N a pak se vybere pomocí klávesy SHIFT bílý obdélník a dá se příkaz Křivka/Rozdíl. Objekty se od sebe odečtou a zbyde pouze zbytek N. To samé pak uděláme ještě jednou se spodním okrajem písmene N. Vybereme N a následně spodní bílý obdélník a uděláme jejich rozdíl.

  Rozdíl dvou křivek

 6. Zde je vidět výsledek po provedení rozdílových operací. Máme samotný text N a O v podobě křivek.

  Výsledek po rozdílu křivek

 7. Přistoupíme ke zkosení textu. Jde o volbu Objekt/Transformace.

  Zkosení textu v křivkách

 8. Při transformaci vybereme Transformace/Zkosení/Vodorovně/-15 deg. Výsledek je pěkný a takový, jaký potřebujeme.

  Výsledek NO

Související

Další články