Webové analytické nástroje

Aktualizováno: 30. 12. 2021, datum vydání: 23. 11. 2019

Validace HTML kódu

V prvé řadě je třeba, aby stránky měly validní kód a aby neobsahovaly nefunkční odkazy. Zde jsou nástroje přímo od w3.org:

Různá zařízení a rozlišení obrazovky

Nechte si zobrazit vaši HTML stránku na různých zařízeních. Uvidíte, jak bude vypadat na mobilu, tabletu či desktopu.

  • Screenfly – Test Your Website at Different Resolutions – bluetree.ai.

Přímo v prohlížeči Mozilla Firefox můžeme zapnout Responsive Design Mode volbou z menu: F10 / Tools / Browser tools / Responsive Design Mode. Také je užitečná volba: F10 / Tools / Browser tools / Web developer Tools.

SEO

Zde jsou zdarma nástroje, která projdou webovou stránku z hlediska SEO a sdělí, co by bylo dobré zlepšit:

Analýza zpětných odkazů

Tyto nástroje zobrazí stránky, které se odkazují na danou stránku.

Google PageRank

Na postavení stránky ve světě vyhledávačů má největší vliv ohodnocení společností Google, jakožto nejvýznamnějšího vyhledávače světa. Google váhu stránky hodnotí částečně pomocí algoritmu PageRanku (PR). Základem bývá počet zpětných odkazů, které vedou na danou stránku. Zjednodušeně, čím více zpětných odkazů z jiných webů webová stránka na sebe má, tím stoupá její důležitost a zlepšuje se její postavení ve výsledcích vyhledávání. Pozici stránky ve vyhledávači neovlivňuje pouze algoritmus PageRanku.

Jaké přesné ohodnocení má stránka přímo v databázích společnosti Google se asi nedozvíte. Algoritmy vyhledávačů jsou na to příliš složité a jsou většinou interní záležitostí společnosti Google. Nicméně algoritmus samotného PageRanku je již znám. Oficiální Google služba lištičky Google Toolbar PageRank pro zobrazení PageRanku stránky již není k dispozici, ale Google vyhledávač stále používá do určité míry algoritmus PageRanku při hodnocení stránky.

PageRank online

Nicméně určitou představu o postavení dané domény v rámci webu si lze udělat i pomocí nástrojů, které jsou k dispozici zdarma:

  • Pagerank Checker Tool – dnschecker.org – rychlý,
  • Check PageRank – checkpagerank.net – web bohužel kontroluje využívání formuláře a při větším množství zadání domén musíte čekat 30 sekund, než můžete zadat další doménu,
  • Check PAGE RANK of Web site pages Instantly – prchecker.info – web vyžaduje zadávání anti-bot kódu, což značně zdržuje kontrolu domény.

Statistiky návštěvnosti internetu

Je dobré vědět, jaké prohlížeče jsou populární, jaké operační systémy lidé nejčastěji používají, jaká odvětví hrají na internetu prim, jaké největší mediální skupiny a servery vítězí na českém internetu ve své sledovanosti a návštěvnosti.

  • Statistika vyhledávání – seznam.cz – pomůže najít často hledanou frázi (např. „výuka“ apod.),
  • gemiusRanking – ranking.gemius.com – zobrazí používané operační systémy a prohlížeče,
  • gemiusRating – rating.gemius.com – statistiky návštěvnosti serverů českého internetu.

Další články