Word 2010 – víceúrovňové číslování nadpisů

Aktualizováno: 21. 11. 2019, datum vydání: 31. 3. 2012

Marně jsem hledala možnost nastavení víceúrovňového seznamu přímo v nastavení stylu daného Nadpisu. Postup nastavení úrovní nadpisu je naprosto jiný – jednoduchý, ale dle mého názoru trochu nelogický.

Nastavení víceúrovňového seznamu nadpisů

  1. Nastavíme daný text na styl Nadpis 1, Nadpis 2 atd. – karta Domů/Styly/Nadpis 1.
  2. Nadpisům přiřadíme víceúrovňový seznam, a to jednoduše přes kartu Domů/Odstavec/Víceúrovňový seznam/např. 1 Nadpis 1; 1.1 Nadpis 2; 1.1.1 Nadpis 3. Pro aplikaci víceúrovňového seznamu stačí mít kurzor v textu na některém z nadpisů. Styly nadpisů se automaticky napojí na vybraný víceúrovňový seznam – dojde k automatické aplikaci víceúrovňového seznamu do stylů Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3.
  3. Dále případně můžeme provést úpravu víceúrovňového seznamu volbou Domů/Odstavec/Víceúrovňový seznam/Definovat nový víceúrovňový seznam.

Další zdroje

Další články