Průměrná výška populace

Aktualizováno: 21. 11. 2019, datum vydání: 21. 3. 2012

Zadání

Jedná se o školní příklad. Úkolem je vytvořit jednoduchou tabulku s využitím intervalového rozpětí používaného ve statistice a spočítat průměrnou výšku populace.

Zadány jsou výšky a počty lidí. Středy intervalů se spočítají průměrem krajních hodnot intervalu. Údaje jsou smyšlené, pouze za účelem cvičného příkladu.

Průměrná výška populace

Řešení

Konkrétně se jedná o aritmetický průměr z intervalového rozdělení četností. Vlastně jde o modifikaci váženého aritmetického průměru. Počet lidí jsou váhy, střed intervalu nám nahrazuje hodnoty. Součin je mezivýsledek, který by byl jinak součástí čitatele při výpočtu váženého aritmetického průměru.

Pro výpočet středu intervalu použijeme funkci PRŮMĚR. Součin bude součinem počtu lidí a středu intervalu. Dále v příkladu se využije funkce SUMA, která nám sečte hodnoty.

Výslednou výšku populace spočítáme vzorečkem, ve kterém vydělíme celkový součet součinů celkovým počtem lidí.

Poznámka: Pro přesné statistické vyjádření by mohly být krajní hodnoty intervalů i střední hodnoty intervalů upraveny trošičku jinak. Zde nám ale pro účely procvičení Excelu a vzorečků tato úprava bude stačit.

Zdrojový soubor

xlsx prumerna-vyska-populace.xlsx

Další články