Blender v češtině

Aktualizováno: 20. 11. 2019, datum vydání: 10. 3. 2012

Blender v češtiněBlender 2.62 lze přepnout do češtiny. Menu a nápověda budou pak v češtině.

Stáhnete si horní panýlek a místo volby Info si vyberete User Preferences. Kliknete na záložku System. Sjedete dolů a zaškrtnete volbu International Fonts. Vyberete Language: Czech (Český) a zaškrtnete Interface i Tooltips. Pokud chcete, aby toto nastavení bylo výchozí, zmáčknete tlačítko Save As Default. Nakonec vytáhnete si zpátky panýlek a přepnete ho zpět do Info. Blender pak na Vás bude mluvit pěkně česky. Pokud by někomu čeština nestačila, může si Blender přepnout třeba do japonšniny :).

Zde je podrobný postup i s obrázky:

  1. Panel User Preferences
  2. Záložka System
  3. Volba International Fonts
  4. Výběr českého jazyka a zatržení Interface a Tooltips
  5. Save As Default
  6. Zpět panel Info

Bohužel toto nastavení nemá vliv na správné psaní českého textu se správnou diakritikou.

Blender v češtině

1. Panel User Preferences

Stáhnete si horní panýlek a místo volby Info si vyberete User Preferences.

Panel User Preferences

2. Záložka System

Kliknete na záložku System.

Záložka System

3. Volba International Fonts

Sjedete dolů a zaškrtnete volbu International Fonts.

Volba International Fonts

4. Výběr českého jazyka a zatržení Interface a Tooltips

Vyberete Language: Czech (Český) a zaškrtnete Interface i Tooltips.

Výběr českého jazyka a zatržení Interface a Tooltips

5. Save As Default

Pokud chcete, aby toto nastavení bylo výchozí, zmáčknete tlačítko Save As Default.

Save As Default

6. Zpět panel Info

Nakonec vytáhnete si zpátky panýlek a přepnete ho zpět do Info. Blender pak na Vás bude mluvit pěkně česky.

Zpět panel Info

Blender v japonštině

Pokud by někomu čeština nestačila, může si Blender přepnout třeba do japonšniny :). Koukám, že do té japonštiny je to lépe přeloženo než do češtiny. Do japonšiny holt museli přeložit všechno…

Blender v japonštině

Další články