Blender – 3D text

Aktualizováno: 20. 11. 2019, datum vydání: 10. 3. 2012

3D paragraf

Vložení textu

Text do Blenderu 2.62 vložíme jednoduše příkazem Add/Text.

Režimy textu

Text má dva režimy – editační mód a objektový mód. Přepínáme se mezi nimi klávesou TAB. V editačním módu lze psát text, v objektovém módu manipulujete s textem jako celkem. V editačním módu si text přepíšete na svůj vlastní text.

Transformace textu

Text je třeba vhodně umístit vůči kameře, případně kameru umístit vhodně vůči textu. Můžete využít rotaci písmenem R Rotation, zvětšení/zmenšení písmeno S Scale. Tyto volby najdete také v menu Object/Transform. Jakákoli transformace se děje v rovině kolmé na Váš pohled na objekt. Základní pohledy lze jednoduše přepínat klávesami 1, 3, 7 na numerické klávesnici. Pohled kamery zapnete klávesou 0.

Manipulaci s textem zde popisovat příliš nebudu, případně se podívejte na odkazy na videa umístěné na konci článku. Zde se zaměřím hlavně na nastavení fontu a jeho prostorových vlastností.

Velikost textu

Velikost písma upravíte buď pomocí transformace objektu Scale, nebo pomocí nastavení velikosti fontu v záložce F – object data v okně Properties.

Properties/F – object data

Geometry

Zde najdete nastavení fontu. Pro vyvolání 3D modelu fontu (hloubky objektu) stačí nastavit vlastnost Geometry/Modification/Extrude. Pokud chcete nastavit sražené hrany, tak nastavíme vlastnost Geometry/Bevel/Depth. Pokud chcete mít hrany ještě zakulacené a nikoli ostré, tak se nastaví úroveň vyhlazení hran vlastností Geometry/Bevel/Resolution.

Font

Blender standardně pracuje pouze s interním fontem Bfont, který neumí správně české znaky. Do Blendru lze další fonty přidat. Stačí kliknout na ikonku se soubory v nastavení Font a vybrat cestu k fontům např. C:\Windows\Fonts\times.ttf. Vyberete tak např. Times New Roman. Ale i přes správný výběr fontu Blender bohužel neumí správně psát veškerou diakritiku. Neporadí si s testovací větou „Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy“.

Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy

Nepomáhá ani načtení textu ze souboru Text/Paste File (to Blender zvoře úplně), ani vložení ASCII hodnoty znaku. Lze pouze vložit konkrétní speciální znaky Text/Special Charakters

Nicméně zpět k tématu. Uvádím zde nastavení fontu, které jsem použila pro svůj paragraf. Podstatné je nastavení Bevel a Extrude.

Nastavení fontu

Properties/Object

Zde na obrázku je vidět pouze výsledné nastavení pozice Transform/Location, rotace Transform/Rotation a zvětšení Transform/Scale.

Nastavení vlastností objektu

Properties/Material

Aby text získal nějakou barvu, je třeba mu přiřadit konkrétní materiál a nastavit barvičku.

Nastavení materiálu a barvy

Properties/Render

Následně obrázek vyrendrujeme klávesou F12 a uložíme. Nastavení rendrování je v okně Properties/Render.

Další zdroje

Dokumentace

Videotutoriály pro Blender 2.6

Návody a videotutoriály pro Blender 2.4

Další články