VBA – Excel – převod na litry

Aktualizováno: 20. 11. 2019, datum vydání: 9. 3. 2012

Převod na litry

Jedná se zde o jednoduchou úlohu z programování pro studenty. Úkolem je převést množství tekutiny zadané v ml, l a hl na l.

Naprogramovaná událost na tlačítko využívá funkce Mid() pro separaci množství a jednotek. Dále je zde využita funkce InStr() pro zjištění pozice mezery, jako oddělovače.

Pro rozlišení jednotek je zde použita konstrukce Select Case.

Zdrojový kód ve Visual Basic for Application

Převod na litry u jedné konkrétní buňky

Private Sub CommandButtonPrevodLitryJP_Click()
  Text = Range("A1").Text
  PoziceMezery = InStr(Text, " ")
  Mnozstvi = Mid(Text, 1, PoziceMezery - 1)
  Jednotky = Mid(Text, PoziceMezery + 1, Len(Text))
  
  Select Case Jednotky
    Case "ml"
      MnozstviVLitrech = Mnozstvi / 1000
    Case "l"
      MnozstviVLitrech = Mnozstvi
    Case "hl"
      MnozstviVLitrech = Mnozstvi * 100
  End Select
  
  Range("B1").Value = MnozstviVLitrech & " l"
End Sub

Převod vícero buněk

Private Sub CommandButtonPrevodLitryJT_Click()
  Dim PoziceMezery As Integer
  Dim Text, Jednotky As String
  Dim Mnozstvi, MnozstviVLitrech As Double
  
  For Each Bunka In Range("A1:A6")
    Text = Bunka.Text
    PoziceMezery = InStr(Text, " ")
    Mnozstvi = Mid(Text, 1, PoziceMezery - 1)
    Jednotky = Mid(Text, PoziceMezery + 1, Len(Text))
    
    Select Case Jednotky
      Case "ml"
        MnozstviVLitrech = Mnozstvi / 1000
      Case "l"
        MnozstviVLitrech = Mnozstvi
      Case "hl"
        MnozstviVLitrech = Mnozstvi * 100
    End Select
    
    Bunka.Offset(0, 1).Value = MnozstviVLitrech & " l"
  Next Bunka
End Sub

Převod vícero buněk včetně správného formátování jednotek

Private Sub CommandButtonPrevodLitryJZ_Click()
  Dim PoziceMezery As Integer
  Dim Text, Jednotky As String
  Dim Mnozstvi, MnozstviVLitrech As Double
  
  For Each Bunka In Range("A1:A6")
    Text = Bunka.Text
    PoziceMezery = InStr(Text, " ")
    Mnozstvi = Mid(Text, 1, PoziceMezery - 1)
    Jednotky = Mid(Text, PoziceMezery + 1, Len(Text))
    
    Select Case Jednotky
      Case "ml"
        MnozstviVLitrech = Mnozstvi / 1000
      Case "l"
        MnozstviVLitrech = Mnozstvi
      Case "hl"
        MnozstviVLitrech = Mnozstvi * 100
    End Select
    
    Bunka.Offset(0, 1).NumberFormat = "#,##0.00 l"
    Bunka.Offset(0, 1).Value = MnozstviVLitrech
    
  Next Bunka
End Sub

Zdrojový soubor

xlsm prevod-na-litry.xlsm

Další články