VBA – Excel – počet aut z Prahy

Aktualizováno: 20. 11. 2019, datum vydání: 7. 3. 2012

Počet aut z Prahy

Jedná se zde o jednoduchou úlohu z programování pro studenty. Úkolem je zjistit počet aut z Prahy podle SPZ z předem zadaného seznamu SPZ.

Naprogramovaná událost na tlačítko projde seznam aut a funkcí Mid() si zjistí druhé písmeno v zadaném textu. Pokud druhé písmeno bude zrovna "A", tak navýší čítač počtu aut.

Funkce Mid() má tři parametry:

 1. předá se jí string,
 2. řekne se jí počáteční pozice „od“,
 3. zadá se jí délka vráceného stringu.

Funkce Mid() Vám vrátí podstring.

Pozor pro programátory jiných jazyků: indexace ve stringu zde začíná jedničkou nikoli nulou, jak je obvykle zvykem.

Zdrojový kód ve Visual Basic for Application

Přístup pomocí For Each a Range

Private Sub CommandButtonPocetAut_Click()
  Dim Mesto As String
  Dim Pocet As Integer
  Pocet = 0
  For Each Bunka In Range("A2:A11")
    Mesto = Mid(Bunka.Text, 2, 1)
    If Mesto = "A" Then
      Pocet = Pocet + 1
    End If
  Next Bunka
  MsgBox ("Pocet aut z Prahy je " & Pocet)
End Sub

Přístup pomocí For a Cells

Private Sub CommandButtonPocetAut2_Click()
  Dim Mesto As String
  Dim Pocet, I As Integer
  Pocet = 0
  For I = 2 To 11
    Mesto = Mid(Cells(I, 1).Value, 2, 1)
    If Mesto = "A" Then
      Pocet = Pocet + 1
    End If
  Next I
  MsgBox ("Pocet aut z Prahy je " & Pocet)
End Sub

Zdrojový soubor

xlsm pocet-aut-z-prahy.xlsm

Další články