VBA – Excel – součet buněk

Aktualizováno: 20. 11. 2019, datum vydání: 2. 3. 2012

Součet buněk

Na uvedeném příkladu si vyzkoušíme různý přístup k obsahu buněk a práci s nimi. V příkladu sečteme konkrétní tři buňky.

Na buňky se můžeme odkazovat pomocí Range či Cells. Pokud by bylo buněk více, je vhodné naprogramovat for cyklus pro jejich průchod. Pro průchod for cyklem je vhodné použít přístup přes Cells.

Další možností zadávání je, že by hodnoty byly zadány v textovém políčku TextBox. Na hodnoty buněk se dostaneme nejsnáze přes vlastnost Value, která je typu Variant. Vlastnost Value lze v kódu vynechat, i tak nám příklad bude fungovat.

Pro jednoduchost a školní potřeby nejsou vstupní hodnoty nijak ošetřeny a kontrolovány.

 

Zdrojový kód ve Visual Basic for Application

Přístup pomocí Range

Private Sub CommandButtonSoucet1_Click()
  Dim Soucet As Double
  Soucet = Range("A1").Value + Range("A2").Value + Range("A3").Value
  MsgBox ("Součet buněk A1 až A3 pomocí Range je: " & Soucet)
End Sub

Přístup přes Cells

Private Sub CommandButtonSoucet2_Click()
  Dim Soucet As Double
  Soucet = Cells(1, 1).Value + Cells(2, 1).Value + Cells(3, 1).Value
  MsgBox ("Součet buněk A1 až A3 pomocí Cells je: " & Soucet)
End Sub

Forcyklus s Cells

Private Sub CommandButtonSoucet3_Click()
  Dim Soucet As Double
  Soucet = 0
  For i = 1 To 3
    Soucet = Soucet + Cells(i, 1).Value
  Next i
  MsgBox ("Součet buněk A1 až A3 formou for cyklu je: " & Soucet)
End Sub

Vstup přes TextBox

Private Sub CommandButtonSoucet4_Click()
  Dim Soucet As Double
  'Soucet = TextBox1.Value + TextBox2.Value + TextBox3.Value ' vrati 132
  Soucet = CDbl(TextBox1.Value) + CDbl(TextBox2.Value) + CDbl(TextBox3.Value)
  MsgBox ("Součet hodnot z textboxů je: " & Soucet)
End Sub

Zdrojový soubor

xlsm vba-excel-soucet-bunek.xlsm

Další články