Blender – zarovnání objektů na vertexy

Aktualizováno: 20. 11. 2019, datum vydání: 17. 2. 2012

Zarovnání objektů - výsledekPřesné zarovnání objektů v 3D programu Blender je velice důležité. Postup není vůbec jednoduchý a na webu či v knížce ho nejdete obvykle pro starší verze Blenderu. Proto zde popíši postup krok po kroku pro Blender 2.5. Permanentně tento postup zapomínám a pak ho objevuji pracně znova a znova …

Trocha teorie

Vertexy

Vertexy jsou jednotlivé body (vrcholy) krychle. Jsou přístupné pouze v editačním módu.

Těžiště tělesa

Posuny tělesa, otáčení a různé další transformace objektu se vztahují k těžišti tělesa. Těžiště (středový bod) se nazývá v Blenderu origin. Těžiště tělesa je přístupné pouze v objektovém módu.

3D kurzor

3D kurzor je pozice Vašeho kurzoru v 3D prostoru. Vypadá jak zaměřovač. Jeho změnu polohy můžete provádět například levým tlačítkem myši při kliku někam do prostoru. Můžete se na něj dívat i jako na nějakou pozici X, Y, Z, se kterou Blender umí svkěle pracovat, aniž byste ji museli zadávat extra někam do nějakého okénka jako souřadnice.

Na pozici 3D kurzoru lze lecos posunout (např. vybraný vertex, těžiště tělesa, celé těleso). A zase naopak 3D kurzor můžete přesunout leckam (např. na vybraný vertex, nebo do těžiště tělesa). 3D kurzor je velice dobře manipulovatelný. Můžeme si ho dát tam, kam potřebujeme a zase naopak libovolný objekt můžeme na jeho pozici umístit. Takže přes 3D kurzor proběhne většina nastavování.

Princip úpravy

Budeme přibližovat pravou krychli k levé. Těleso (reprezentované těžištěm) lze přesunout do pozice 3D kurzoru. Protože chceme mít vertexy (vrcholy) krychlí u sebe, tak je třeba do vertexu pravé krychle umístit těžiště a do vertexu levé krychle umístit 3D kurzor. Pak necháme těleso rezprezentované těžištěm přiblížit k 3D kurzoru, a tím dojde k žádoucímu posunu krychle do přesné pozice vertexu.

  1. Otevřeme Blender
  2. Zduplikujeme krychli
  3. Umístíme těžiště do vertexu pravé krychle
    1. 3D kurzor přesuneme do vertexu
    2. Těžiště přesuneme do 3D kurzoru
  4. Umístíme 3D kurzor do vertexu levé krychle
  5. Necháme posunout pravou krychli do pozice 3D kurozoru

Obrazovky

1. Otevřeme Blender

Blender - úvodní obrazovka po startu Blenderu

2. Zduplikujeme krychli

Blender - vytvoření kopie krychle

Blender - usazení kopie krychle do prostoru

3. Umístíme těžiště do vertexu pravé krychle

Blender - přepnutí do editačního módu u pravé krychle

Blender - pravá krychle je v editačním módu

Blender - výběr vertexu pravým tlačítkem myši

Blender - umístění 3D kurzoru do oblasti výběru (tj. na vertex)

Blender - 3D kurzor je umístěn do oblasti vertexu

Blender - přepnutí do objektového módu

Blender - umístění těžiště (origin) tělesa do oblasti 3D kurzoru

Blender - těžiště je v pozici 3D kurzoru

4. Umístíme 3D kurzor do vertexu levé krychle

Blender - výběr levé krychle pravým tlačítkem myši

Blender - přepnutí do editačního módu u levé krychle

Blender - levá krychle je v editačním módu

Blender - výběr vertexu pravým tlačítkem myši

Blender - umístění 3D kurzoru do oblasti výběru (tj. na vertex)

Blender - 3D kurzor je umístěn do oblasti vertexu

Blender - přepnutí do objektového módu

Blender - levé krychle je v objektovém módu

5. Necháme posunout pravou krychli do pozice 3D kurozoru

Blender - výběr pravé krychle pravým tlačítkem myši

Blender - posun výběru (pravé krychle podle těžiště) do pozice 3D kurzoru

Blender - výsledné zarovnání pravé krychle k levé krychli (vertex na vertex)

Další články