Databáze zdarma pro komerční použití

Datum vydání: 15. 11. 2019

databázeMezi databáze dostupné zdarma i pro komerční použití například patří: Oracle Database Express Edition, Microsoft SQL Server Express Edition, PostgreSQL, MySQL, Firebird, SQLite, Berkeley DB, Java DB a další…

Většina databází pracuje s různými programovacími jazyky. Propojení databáze a daného programovacího jazyka obvykle zajišťuje patřičný ovladač databáze (např. JDBC, ODBS).

Před použitím databáze si pečlivě pročtěte licenční podmínky!

Databáze zdarma i pro komerční použití

DatabázeLicenceInformace
Oracle Database 18c Express Edition (XE)

Je zdarma pro kohokoliv (vývojáře, vědce, studenty)

SQL Server 2019 Express edition

zdarma pro menší aplikace pro dektop, web a malé serverové aplikace

 • Relační databáze.
 • Zdarma je i pro komerční účely uzavřeného kódu.
 • Může běžet na Windows i Linuxu.
 • Lze využít Visual Studio jako výkonné vývojové prostředí pro SQL Server, Visual Studio Community 2019 je k dispozici zdarma.
 • Dokumentace k SQL serveru.
PostgreSQL

The PostgreSQL Licence

open source

 • Relační databáze.
 • Zcela zdarma i pro komerční účely uzavřeného kódu.
 • Více informací: PostgreSQL – postgres.cz
MySQL

GNU General Public License

open source (starší verze, které jsou pod GPL licencí)

 • Relační databáze, velice hojně užívaná na webu.
 • MySQL lze používat komerčně zdarma pouze za určitých podmínek. Např. běžné používání díla přes počítačovou síť, bez přenosu kopie k uživateli, se nepovažuje za zveřejnění díla a je zde možné komerční využití databáze zdarma.
 • Jde o velice rozšířenou databázi v nejčastější kombinaci Linux, Apache, PHP + MySQL (LAPM).
 • Bohužel došlo k odkoupení firmy Sun Microsystems firmou Oracle, která by se měla starat dál o vývoj MySQL. Firma Oracle ale licenci postupně uzavírá, ve vývoji volné verze příliš nepokračuje a nabízí své nové komerčně nabízené verze. Odkaz na starší volné verze MySQL najdeme na záložce Downloads nenápadně úplně dole jako MySQL Community (GPL) Downloads a na ní případně ještě pod Download Archives. Je to tam tak schované, že si toho skoro nikdo nevšimne…
 • Webové servery postupně začínají přecházet pod novou odnož MySQL, která navazuje na původní zdrojové kódy MySQL, a to databázi MariaDB.
 • Více informací MySQL – wikipedia.org
 • MySQL vykazuje klesající Google Trend za posledních 5 let.
MariaDB

free and open source software

General Public License version 2

 • Relační databáze. Vychází z kódu MySQL 5.5 a navazuje na něj. V mnohém je kompatibilní s MySQL.
 • Více informací: MariaDB – wikipedia.org
 • MariaDB vykazuje rostoucí Google Trend za posledních 5 let.
Firebird

Initial Developer's Public License

open source

 • Relační databáze.
 • Zcela zdarma i pro komerční účely uzavřeného kódu.
 • Více informací: Firebird – wikipedia.org
SQLite

Public domain

open source

 • Souborová relační databáze.
 • Zcela zdarma i pro komerční účely uzavřeného kódu.
 • Více informací: SQLite – wikipedia.org
Berkeley DB Oracle Berkeley DB Licensing Information

open source

 • Nerelační databáze.
 • Podpora jazyků: C++, C#, Java, Perl, PHP, Python, Ruby…
 • Zdarma je pro software distribuovaný jako open source. Pro komerční využití uzavřeného kódu je nutné mít komerční licenci.
 • Více informací: Berkeley DB – wikipedia.org
Java DB Free under the Apache license vesion 2.0.

open source

 • Relační databáze.
 • Distribuce Oracle open source Apache Derby
 • Software je možno distribuovat pouze se zdrojovými kódy.

Databáze MySQL (starší verze pod GPL licencí)

Příklady použití licence MySQL výstižně shrnuje článek POLICISTA 7/2003 – mvcr.cz. Cituji:

První podnikatel provozuje www stránky. Používá při tom databázi MySql a případně i další programy šířené pod licencí GPL. Tento podnikatel může za své služby vybírat peníze, aniž by porušil podmínky licence.

Druhý podnikatel nabízí svým zákazníkům instalaci databáze MySql a případně i další servis. Za své služby si nechává platit. Také tento podnikatel splňuje podmínky licence.

Třetí podnikatel vytvořil komerční program, který používá MySql. Databáze není součásti programu a každý zákazník si databázi musí sám sehnat a nainstalovat. Také to je v souladu s licencí.

Čtvrtý podnikatel také vytvořil komerční program. Protože však chtěl zákazníka ušetřit složitého instalování databáze, tak ovladače k databázi začlenil přímo do svého programu. Tohle řešení odporuje licenci GPL. Podnikatel si může buď dokoupit komerční licenci MySql, nebo může použít ovladače některé levné komerční databáze. Obvykle se rozhodne zákazníkovi vysvětlit, že databáze MySql je "moc drahá".

Konec citace.

Další informace

Další články