Informatika na MFF UK

Datum vydání: 2014-01-04 11:30:12 ; aktualizováno: 2014-01-16 21:22:44

Zde je celkový přehled otevíraných oborů bakalářského studia pro akademický rok 2014/2015.

Informatiku lze studovat v rámci studijního programu informatika, nebo v kombinaci s matematikou v oboru učitelství. Pouze učitelský obor lze studovat i kombinovanou formou. Ostatní obory jsou dostupné pouze prezenčně.

Pro všechny toto obory se konají přijímací zkoušky.

Studijní program informatika

Studijní plány bakalářských oborů:

Učitelské studijní obory

Matematika  – Informatika

Studijní plán učitelské kombinace:

Matematika – Angličtina

V kombinaci s matematikou lze studovat učitelství ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK. Například lze studovat kombinaci Matematika – Angličtina či spoustu jiných kombinací, konkrétně se obor jmenuje:

Další informace

Doporučená literatura pro povinné předměty

Kdo se chystá na informatiku na MFF UK, může si po shlédnutí materiálů udělat celkem detailní představu o tom, co ho čeká a nemine :). MFF UK nemá materiály schované v nějakém svém uzavřeném školním systému, ale naopak jsou naprosto otevřené ke shlédnutí veřejnosti. Většina kantorů má své vlastní přednášky, ze kterých může čerpat kdokoli.

Zde jsou osobní stránky profesorů plné materiálů ke studiu:

Další vybrané předměty