Informatika na MFF UK

Datum vydání: 15. 6. 2020

Zde je celkový přehled otevíraných oborů bakalářského studia pro akademický rok 2020/2021. Studijní plány mohou být vodítkem i pro samostudium, obsahují totiž doporučenou literaturu pro jednotlivé předměty.

Informatiku lze studovat v rámci studijního programu informatika, nebo v oboru učitelství. Veškeré obory jsou nabízeny pouze prezenční formou – alespoň jsem nenašla kombinovanou formu výuky, která byla dříve nabízena u některých oborů. Zde je přehled oborů včetně studijních plánů. Studium je upraveno zákonem o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.).

Pokud by se vás týkalo placení školného, můžete si porovnat jednotlivé školy ve z hlediska výše školného. I státní školy mohou požadovat školné, pokud nesplníte určité podmínky vysokoškolského zákaona.

Doporučená literatura pro povinné předměty

Kdo se chystá na informatiku na MFF UK, může si po shlédnutí materiálů udělat celkem detailní představu o tom, co ho čeká a nemine :). MFF UK nemá materiály schované v nějakém svém uzavřeném školním systému, ale naopak jsou naprosto otevřené ke shlédnutí veřejnosti. Většina kantorů má své vlastní přednášky, ze kterých může čerpat kdokoli.

Zde jsou osobní stránky profesorů občas plné, občas neplné, materiálů ke studiu:

Tento soupis vznikl před pár lety, někteří profesoři ještě učí/neučí dané předměty…

Další vybrané předměty

Další články