Java – kvadratická rovnice

Aktualizováno: 12. 11. 2019, datum vydání: 20. 1. 2012

Program spočítá kořeny kvadratické rovnice.

Zdrojový kód NetBeans

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package kvadratickarovnice;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Jitka
 */
public class KvadratickaRovnice {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    float a, b, c, d, x1, x2;

    Scanner scanner;
    scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Kvadratická rovnice ax^2 + bx + c = 0");
    System.out.print("Zadej a: ");
    a = scanner.nextFloat();
    System.out.print("Zadej b: ");
    b = scanner.nextFloat();
    System.out.print("Zadej c: ");
    c = scanner.nextFloat();

    d = b * b - 4 * a * c;
    if (d > 0) {
      x1 = (-b + (float) Math.sqrt(d)) / (2 * a);
      x2 = (-b - (float) Math.sqrt(d)) / (2 * a);
      System.out.println("Rovnice má dvě řešení.");
      System.out.print("x1 = " + x1 + "\nx2 = " + x2);
    } else if (d == 0) {
      x1 = -b / (2 * a);
      System.out.println("Rovnice má jedno řešení.");
      System.out.print("x = " + x1);
    } else {
      System.out.print("Rovnice nemá řešení");
    }
  }
}

Zdrojový soubor

soubor KvadratickaRovnice.java

Spuštění programu

run:
Kvadratická rovnice ax^2 + bx + c = 0
Zadej a: 5
Zadej b: 3
Zadej c: -10
Rovnice má dvě řešení.
x1 = 1.1456832
x2 = -1.7456833BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 seconds)

Další články