C# – kvadratická rovnice

Aktualizováno: 12. 11. 2019, datum vydání: 17. 10. 2011

Jednoduchý příklad pro začátečníky – řešení kvadratické rovnice.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float x1, x2;

      Console.WriteLine("Kvadratická rovnice a * x^2 + b * x + c = 0");
      Console.Write("Zadej a: ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Zadej b: ");
      float b = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Zadej c: ");
      float c = float.Parse(Console.ReadLine());

      float d = b * b - 4 * a * c;
      if (d > 0)
      {
        x1 = (-b + (float)Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
        x2 = (-b - (float)Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
        Console.WriteLine("Kvadratická rovnice {0} * x^2 + ({1}) * x + ({2}) = 0 má dvě řešení: x1 = {3} a x2 = {4}", a, b, c, x1, x2);
      }
      else if (d == 0)
      {
        x1 = -b / (2 * a);
        Console.WriteLine("Kvadratická rovnice {0} * x^2 + ({1}) * x + ({2}) = 0 má jedno řešení: x1 = {3}", a, b, c, x1);
      }
      else // d < 0
      {
        Console.WriteLine("Kvadratická rovnice {0} * x^2 + ({1}) * x + ({2}) = 0 nemá řešení v oboru R", a, b, c);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Příklad spuštění aplikace

Kvadratická rovnice

Další články