C# – celočíselné a reálné dělení dvou čísel

Aktualizováno: 12. 11. 2019, datum vydání: 10. 10. 2011

Výsledkem dělení / dvou celých čísel je celé číslo! Pokud potřebujete něco jiného, je třeba buď dělit reálná čísla (alespoň jedno z nich musí být reálné), nebo si pomůžete přetypováním celého čísla na reálné např. pomocí (float).

Celočíselné dělení

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {     
      Console.Write("Zadejte celé číslo a: ");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("Zadejte celé číslo b: ");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());

      int c = a / b; // celočíselné dělení
      Console.WriteLine("Výsledek celočíselného dělení a / b je: " + c);
      
      c = a % b;
      Console.WriteLine("Zbytek po celočíselném dělení a % b je: " + c);
          
      Console.Read();
     
    }
  }
}

Celočíselné dělení

Dělení dvou reálných čísel

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Zadejte číslo a: ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("Zadejte číslo b: ");
      float b = float.Parse(Console.ReadLine());

      float c = a / b; // dělení reálných čísel
      Console.WriteLine("Výsledek dělení reálných čísel a / b je: " + c);

      c = a % b;
      Console.WriteLine("Zbytek po dělení reálných čísel a % b je: " + c);          

      Console.Read();
     
    }
  }
}

Reálné dělení

Neúspěšný pokus o reálný výsledek

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Zadejte celé číslo a: ");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("Zadejte celé číslo b: ");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());

      float c = a / b; // pořád jde o celočíselné dělení
      Console.WriteLine("Výsledek dělení a / b je: " + c);

      c = a % b;
      Console.WriteLine("Zbytek po dělení a % b je: " + c);

      Console.Read();
     
    }
  }
}

Neúspěšné reálné dělení

Dělení celých čísel s reálným výsledkem pomocí přetypování

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Zadejte celé číslo a: ");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("Zadejte celé číslo b: ");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());

      float c = (float) a / b; // z proměnné a uděláme float
      Console.WriteLine("Výsledek dělení a / b je: " + c);

      c = a % b;
      Console.WriteLine("Zbytek po dělení a % b je: " + c);

      Console.Read();
     
    }
  }
}

Celočíselné dělení s reálným výsledkem

Související články

 

Další články