C# – obsah čtverce

Datum vydání: 2011-10-07 13:04:43 ; aktualizováno: 2019-11-12 08:55:34

Jednoduchý program pro začátečníky na výpočet obsahu čtverce. Předpokládáme celočíselný vstup.

Výpočet obsahu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int hrana;
      int obsah;
      Console.Write("Zadejte hranu čtverce: ");
      hrana = int.Parse(Console.ReadLine());
      obsah = hrana * hrana;
      Console.WriteLine("Obsah čtverce o hraně {0} je {1}.", hrana, obsah);
      Console.Read();
    }
  }
}

Výpočet obsahu pomocí metody (funkce):

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int hrana;
      int obsah;
      Console.Write("Zadejte hranu čtverce: ");
      hrana = int.Parse(Console.ReadLine());
      obsah = ObsahCtverce(hrana);
      Console.WriteLine("Obsah čtverce o hraně {0} je {1}.", hrana, obsah);
      Console.Read();
    }

    static int ObsahCtverce(int hranaCtverce)
    {
      return hranaCtverce * hranaCtverce;
    }
  }
}