Microsoft Visual Studio 2022

Datum vydání: 5. 8. 2023

Programujte ve vývojovém prostředí zdarma

Microsoft nabízí zdarma tyto vývojářské nástroje: Visual Studio Community, Visual Studio for Mac a Visual Studio Code. Tyto verze jsou zdarma za určitých podmínek.

Visual Studio Community je plně integrované prostředí (IDE), tj. umožňuje vytvářet a zároveň spouštět zdrojový kód. Je sice zdarma, ale člověk nikdy neví, kdy se může Microsoft rozhodnout tento proprietární vývojářský software nabízet za peníze. Na rozdíl od toho, Visual Studio Code je editor kódu, který je také od Microsoftu zdarma, ale jeho zdrojové kódy jsou k dispozici na github.com pod MIT licencí, takže by měl být snad navždy zdarma.

Visual Studio 2022 pro Mac

Pro Mac je nabízena verze Visual Studio 2022 pro Mac a umožňuje vývoj aplikací a her pro iOS, Android a web s využitím .NET. K dispozici je zdarma Preview verze. Za splnění určitých podmínek je zcela zdarma verze Komunita (Community) určená pro školní výuku, jednotlivé vývojáře a malé společnosti. Placená verze je dostupná ve variantě Professional a Enterprise, viz ceník. Logika licencí je asi podobná jako níže blíže popsané varinaty Visual Studio 2022 určené pro Windows.

Visual Studio 2022

Visual Studio je vydáno ve třech edicích: Community, Professional a Enterprise. Jde o integrované vývojové prostředí (IDE) se všemi funkcemi. Instaluje se do Windows (pro PC)

Visual Studio Community 2022

Visual Studio Community je bezplatné plně vybavené integrované vývojové prostředí (IDE) pro studenty, vývojáře pro open-source a individuální vývojáře. Samostatní vývojáři mohou se sadou Visual Studio Community vytvářet své vlastní bezplatné i placené aplikace, blíže viz licenční podmínky.

Z programovacích jazyků podporuje: C#, Visual Basic, F#, C++, HTML, JavaScript, TypeScript, Python a další. Jde o univerzální platformu pro Windows, iOS a Android. Pro web lze využít: ASP.NET, Node.js, Python a JavaScript. Můžete zde též vyvýjet hry pomocí Unity a C#. Zdrojový kód lze spravovat v úložištích Git včetně GitHubu.

Visual Studio Professional 2022

Visual Studio Professional 2022 je již placenou verzí Visual Studia. K dispozici je zdarma pouze Preview verze. Obsahuje vše, co má Community verze + nějaké další prvky. Prostředí usnadňuje vývoj v týmu. Jsou k dispozici nástroje pro agilní plánování projektů.

Visual Studio Enterprise 2022

Visual Studio Enterprise je nejdražší a nejplnější verzí Visual Studia. Jde o komplexní integrované vývojové prostředí (IDE). Zdarma je k dispozici pouze Preview verze. Obsahuje nástroje pro automatizované a manuální testování. Oproti předchozím verzím je podporován vývoj aplikací pro různá zařízení nejenom na platformě Windows, ale i Mac. Dále jsou rozšířeny možnosti testování vyvíjeného software.

Porovnání edic sady Visual Studio 2022

Přehledné porovnání jednotlivých verzí Visual Studia. Enterprise verze je nejrozsáhlejší a také nejdražší.

Visual Studio Code – Version 1.81

Pod MIT licencí je vydán vcelku nový editor kódu Visual Studio Code. Jeho zdrojové kódy jsou dostupné na github. Visual Studio Code běží na Windows, macOS i Linuxu. Je skvělý pro vývojáře v JavaScriptu a vývojáře webových aplikací. Visual Studio Code je zdarma pro soukromé i komerční použití. Visual Studio Code podporuje mnoho programovacích jazyků. Přímo podporuje JavaScript, TypeScript, Node.js, pomocí rozříšení lze přidat podporu jazyků jako je např. C++, C#, Java, Python, PHP, Go, .NET. Visual Studio Code umožňuje debagování přímo v kódu. Pracuje s Git příkazy.

Pro začátky je dobré si přečíst dokumentaci Getting Started a shlédnout úvodní videa od Microsoftu. Základní představu o editoru najdete na videu: Visual Studio Code Tutorial for Beginners - Introduction. Článek Top Code Editors and IDE for PHP Development of 2019 např. pro PHP pokládá za nejlepší IDE zdarma Netbeans a nejlepší editor zdarma Visual Studio Code.

Průvodci programovacími jazyky

Další články