Visual Basic – odstranění přebytečných mezer

Aktualizováno: 10. 11. 2019, datum vydání: 1. 5. 2011

Odstranění přebytečných mezer

Makro pro Word 2007

Zde je makro pro Word 2007, které automaticky odstraní vícenásobné mezery v textu. Makro jsem vytvořila úpravou nahraného makra. Aby makro odstraňovalo i více jak dvojnásobné mezery, bylo nutno přidat, kromě obyčejného vyhledání a nahrazení, ještě smyčku While. Určitě to není nejúspornější kód, ale jde mi zde zatím pouze o funkčnost. Toto by šlo řešit i přes regulární výrazy…

Pro obyčejný text lze využít též nástroje pro webdesignery, které přebytečné mezery či bílé znaky odstraní po zadání textu do formuláře. Zde jsou dva nástroje: "Remove Spaces from Text - MiniWebtool" či "Delete All Whitespace Characters".

Makro ve Wordu bude vhodné převážně pro běžné uživatelé, kteří mají text naformátovatý ve Wordu. Můžete si ho zkopírovat a používat. Použití je na vlastní nebezpečí!

Zdrojový kód

Sub Makro_JV_Odstraneni_duplikatnich_mezer()
'
' Makro odstraní všechny vicenasobne mezery v celem textu. Nahradi je jedinou mezerou.
'
  Selection.Find.ClearFormatting
  Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
  With Selection.Find
    .Text = " "
    .Replacement.Text = " "
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    .Format = False
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
  End With
  Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
  ' opakovani nahrazovani pro pripad vicenasobnych mezer
  Do While Selection.Find.Found = True
    With Selection.Find
      .Text = " "
      .Replacement.Text = " "
      .Forward = True
      .Wrap = wdFindContinue
      .Format = False
      .MatchCase = False
      .MatchWholeWord = False
      .MatchWildcards = False
      .MatchSoundsLike = False
      .MatchAllWordForms = False
    End With
    Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
  Loop
End Sub

Další články