Instalace Lyx na Windows 10

Datum vydání: 5. 9. 2020

Lyx je WYSIWYG (vizuálním) editorem matematických vzorců a textů, které jsou kódované pomocí LaTeXu. WYSIWYG znamená „What you see is what you get“ neboli „co vidíš, to dostaneš“. Lyx je k dispozici pro stažení pro Windows, Linux a Mac OS X. Je vydán pod Open Source licencí. Jdou v něm psát nejenom matematické vzorečky, ale celé literární práce, tj. kombinovat text se vzorci. Program Lyx generuje pdf dokumenty, dokument lze exportovat do formy TeX/LaTeX a využívá svůj nativní formát s koncovkou lyx.

Např. na Ubuntu (verze Linuxu) je Lyx součástí dodávaného software a stačí jen nainstalovat jednoduše z nabídky software a měl by bez problémů fungovat. Horší je instalace na Windows 10. Předpokladem úspěšné instalace je již nainstalované běhové prostředí Javy a kompilátoru LaTeXu. Zde na tomto videu Lyx Installation Step by step je krásně vidět postup celé instalace MiKTeX a následně textového programu Lyx.

1. Instalace běhového prostředí Javy

Instalaci Javy možná už na PC budete mít. Pokud nikoli, Javu lze stáhnout a nainstalovat ze stránek Javy od firmy Oracle.

2. Instalace kompilátoru MiKTeX či TeXLive

V musíme nainstalovat (zprovoznit) LaTeX. To provedeme přes instalaci programu MiKTeX, který je svobodným softwarem vyvinutý pro Windows obsahujícím kompilátor TeXu a LaTeXu. Kdyby vám MiKTeX nefungoval (od roku 2018 prý byly problémy s exportem do pdf), dokumentace Lyxu doporučuje místo něho instalovat raději TeXLive. Použila jsem MiKTeX, na který odkazují videa na internetu. Jak se ukázalo později, opravdu nefungoval.

3. Instalace samotného programu Lyx

Po instalaci Javy a MiKTeX můžeme přistoupit k instalaci Lyxu. Pokud ji zahájíme dříve, instalátor nás stejně nepustí dál… Při instalaci není vhodné vybírat příliš mnoho jazyků (jazykových balíčků), instalace se tím značně prodlužuje a komplikuje. Je vhodné pouze doplnit češtinu. Pokud by následně chyběl nějaký balíček pro kompilátor MiKTeX, necháme ho instalátor Lyx dodatečně nainstalovat z internetových zdrojů. Je pak vhodné vyškrtnout opakované zobrazování téhož dialogu, aby nás instalace každého balíčku příliš neotravovala.

MiKTeX opravdu nefungoval, vítězí Ubuntu

Bohužel ani mně instalace MiKTeXu při kompilaci dokumentu z Lyxu (manuálu či tutoriálu) do pdf nefungovala. Dokonce se při kompilaci dokumentu do pdf ještě dodatečně stahovaly a instalovaly nějaké balíčky. Vůbec jsem z toho neměla dobrý pocit. Skončilo to odinstalací MiKTeXu z mé strany a pokusu nainstalovat doporučený TeXLive. Nicméně při kliknutí na odkaz TeXLive mi zase prohlížeč zahlásil, že soubor nelze bezpečně stáhnout. Takže nakonec šel MiKTeX, TeXLive i Lyx k čertu.

Nakonec mi zůstala varianta Lyxu na Ubuntu, kde Lyx funguje bez problémů. Ubuntu můžeme nainstalovat i do Windows např. přes virtuální počítač VirtualBox. VirtualBox s Ubuntu lze nastavit, aby fungoval na full screen. Je to nouzové řešení, ale je funkční. Na Ubuntu není zapotřebí extra instalovat kompilátor LaTeXu. Lyx na Ubuntu funguje bez problémů. Pro jeho rychlé používání je vhodné si nejprve přečíst Průvodce Lyxem a Uživatelskou přírůčku. Oboje najdeme v menu v nápovědě. Oba dokumenty jsou zároveň vzorovými příklady, které lze zároveň zkompilovat do pdf. Než se rozčilovat s Lyxem na Windows, tak to radši Lyx v Ubuntu.

Závěr

Jinak stejně dobře jako Lyx pro psaní matematických textů mohou fungovat i další programy pracující s LaTeX. Vzorec umí vytvořit i Microsoft Word či LibreOffice se Vzorci. Nicméně Word neumí uložit výsledek v LaTeXu. Samotný vzorec vytvořený v LibreOffice lze uložit do MathML. S MathML lze již pracovat v HTML či ho převést do LaTeXu (viz MathType demo: Compatible with MathML and LaTeX). Kladu si otázku, zda vůbec ještě má Lyx a jemu podobné LaTeXové editory v současné době ještě smysl.

Další články