Vysvětlení pojmů bit a byte

Aktualizováno: 10. 11. 2019, datum vydání: 23. 4. 2011

Jaký je rozdíl mezi bitem a bytem, kromě měkkého a tvrdého i? Občas se to plete a přitom na bitech, resp. bytech je založeno skoro vše co se PC týče. Takže si tyto pojmy vysvětlíme.

bit [bit]

Je to základní jednotka informace. Bit nabývá hodnoty 0 nebo 1.

byte [bajt] B

Je to jednotka informace složená z osmi bitů. Byte je nejmenší adresovatený prvek v paměti počítače.

1 byte může uchovat minimální hodnotu 0000 0000 a maximálně hodnotu 1111 1111 ve dvojkové soustavě.
Hodnota 1111 1111 ve dvojkové soustavě se nechá přepsat do desítkové soustavy následovně jako:
27 + 26 + 25 + 24 + 23 + 22 + 21 + 20 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255 v desítkové soustavě.

Neboli zapsáno matematicky:

255(10) odpovídá 1 bytu 11111111(2) = 27 + 26 + 25 + 24 + 23 + 22 + 21 + 20 = 255(10).

Takže v hodnotě 1 byte můžeme uložit číslo v hodnotě od 0 do 255, neboli 28 = 256 možných hodnot.

Další články