Základní výroková logika

Datum vydání: 2011-04-23 09:22:05 ; aktualizováno: 2019-11-10 18:20:23

Pokud programujete, tak se určitě setkáte s tím, že potřebujete například znegovat podmínku if určitého výrazu. Pro tyto a jiné případy Vám mohou pomoci následující jednoduchá pravidla pravdivostní logiky.

Pravdivostní tabulka

AB!AA and BA or BA xor BA ⇒ BA ⇔ B
1 1 0 1 1 0 1 1
1 0 0 0 1 1 0 0
0 1 1 0 1 1 1 0
0 0 1 0 0 0 1 1

Výroky, které jsou si rovny (tautologie)

Implikace

A ⇒ B ! B ⇒ ! A
A ⇒ B ! A or B

Negace složených výroků

Složený výrokJeho negace
A and B !(A and B) ⇔ !A or !B
A or B !(A or B) ⇔ !A and !B
A ⇒ B !(A ⇒ B) ⇔ A and !B
A ⇔ B !(A ⇔ B) ⇔ (A and !B) or (!A and B)

Pozn.: ! značí not, neboli negaci

Vyhledávání

Články na ITčku: