Inkscape – klávesové zkratky – křivky

Aktualizováno: 21. 5. 2020, datum vydání: 13. 11. 2013

Uzly (node tool)

Změna úseku cesty (segmentu)

Shift + L vytvoří linku mezi vybranými uzly (line)
Shift + U vytvoří křivku mezi vybranými uzly (curve)

Změna typu uzlu

Shift + C vytvoří rohový uzel z vybraného uzlu (cusp)
Shift + S vytvoří hladký uzel z vybraného uzlu (smooth)
Shift + Y vytvoří symetrický uzel z vybraného uzlu (symmetric)
Ctrl + klik

po kliknutí do uzlu se mění typ uzlu na hladký/rohový/symetrický uzel

(typ uzlu se mění cyklicky na kolečko, čtverec či otočený čtverec)

Spojení/rozdělení

Shift + J spojení dvou vybraných uzlů různých cest do jedné cesty (join)
Shift + B rozdělení cesty v daném uzlu na dvě cesty (break)

Výmaz, vytvoření, duplikace

Backspace,
Delete
výmaz označeného uzlu cesty se zachováním tvaru křivky
Ctrl + Backspace,
Ctrl + Delete
výmaz označeného uzlu cesty bez zachování tvaru křivky
Ctrl + Alt + klik výmaz/vytvoření uzlu se zachováním tvaru křivky
klik + klik vytvoření uzlu na cestě v místě kliku
Insert vytvoření uzlu na cestě mezi dvěma vybranými uzly
Shift + D zdvojení vybraného uzlu cesty (dupliacate)

Výběr uzlů

klik výběr jednoho uzlu
Shift + klik výběr více uzlů

Posun uzlů (node)

táhnutí myší posun vybraných uzlů
Ctrl + táhnutí myší posun uzlů horizontálně či vertikálně
Ctrl + Alt + táhnutí myší posun uzlu ve směru směrových bodů
Shift + táhnutí myší vytáhnutí směrového bodu z rohového uzlu (vytvoření směrového bodu)

Směrové body (handles)

táhnutí myší nasměrování směrového bodu
Ctrl + táhnutí myší nasměrování směrového bodu po skocích o 15°
Shift + táhnutí myší rotace obou směrových bodů současně
Alt + táhnutí myší nasměrování směrového bodu při zachování délky směrové úsečky
Ctrl + klik zrušení směrového bodu (vytvoření rohu)

Cesty (path)

Sloučení (combine)

Ctrl + K zkombinuje vybrané cesty do jedné cesty (combine)
Shift + Ctrl + K zrušení kombinace vybrané cesty, cesty budou rozděleny na samostatné cesty

Další informace

Další články