Java – aritmetická řada uložená do pole

Aktualizováno: 7. 11. 2019, datum vydání: 1. 3. 2011

Příklad:

Program Aritmetická řada pole. Spočítá prvních N prvků aritmetické řady, při výpočtu používá pole a prvky zobrazí všechny naráz.1

Využila jsem jednoduchý příklad z knihy Programování v pascalu od Jany Pšenčíkové. Trochu jsem si ho upravila a naprogramovala v Javě.

Řešení:

Zde je moje řešení daného cvičení naprogramovaného ve vizuálním vývojovém prostředí NetBeans:

Aritmetická řada do pole:

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplicationaritmetickaradapole;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Jitka
 */
public class AritmetickaRadaPole {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Program spočítá prvních N prvků aritmetické řady, uloží je do pole a to vytiskne.");
    System.out.println("Zadej požadovaný počet prvků aritmetické řady (min. 2): ");
    final int N = scanner.nextInt();
    if (N > 1) {
      float[] aritRada = new float[N];
      System.out.println("Zadej diferenci: ");
      final float D = scanner.nextFloat();
      System.out.println("Zadej první prvek aritmetické řady: ");
      aritRada[0] = scanner.nextFloat();
      for (int i = 1; i < aritRada.length; i++) {
        aritRada[i] = aritRada[i - 1] + D;
      }
      System.out.print("Aritmetická řada: ");
      for (int i = 0; i < aritRada.length; i++) {
        System.out.format("%.2f; ", aritRada[i]);
//        System.out.print(aritRada[i] + "; ");
      }
    } else {
      System.out.println("Příliš malý počet prvků!");
    }
  }
}

1. Jana Pšenčíková Programování v pascalu. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media. 2008. ISBN 978-80-86686-96-7, str. 122

Další články