Java – jednoduchá kalkulačka s větvením

Aktualizováno: 7. 11. 2019, datum vydání: 1. 3. 2011

Příklad:

Program Kalkulačka s větvením. Umí sčítat, odečítat, násobit a dělit. Na základě zadaného kódu provede operaci se dvěma čísly zadanými zvenčí.1

Využila jsem jednoduchý příklad z knihy Programování v pascalu od Jany Pšenčíkové. Trochu jsem si ho upravila a naprogramovala v Javě.

Řešení:

Zde je moje řešení daného cvičení naprogramovaného ve vizuálním vývojovém prostředí NetBeans:

Jednoduchá kalkulačka s celočíselným výsledkem

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplicationjednoduchakalkulacka;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Jitka
 */
public class JednoduchaKalkulacka {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Zadej celé číslo a: ");
    int a = scanner.nextInt();
    System.out.print("Zadej operátor (+, -, *, /) ");
    scanner.nextLine(); // musime "pozrat" predchazejici bily znak enter
    char operator = scanner.nextLine().charAt(0);
    System.out.print("Zadej celé číslo b: ");
    int b = scanner.nextInt();

    boolean chyba = false;
    int vysledek = 0;
    switch (operator) {
      case '+':
        vysledek = a + b;
        break;
      case '-':
        vysledek = a - b;
        break;
      case '*':
        vysledek = a * b;
        break;
      case '/':
        if (b == 0) {
          System.out.println("b nesmí být nula! Nulou nelze dělit.");
          chyba = true;
        } else {
          vysledek = a / b; // int / int dava vysledek int
        }
        break;
      default:
        System.out.println("Zadán špatný operátor!");
        chyba = true;
        break;
    }
    if (!chyba) {
      System.out.println("Výsledek je: " + vysledek);
    }
  }
}

Jednoduchá kalkulačka s reálným výsledkem

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplicationjednoduchakalkulacka;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Jitka
 */
public class JednoduchaKalkulacka {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Zadej celé číslo a: ");
    int a = scanner.nextInt();
    System.out.print("Zadej operátor (+, -, *, /) ");
    scanner.nextLine(); // musime "pozrat" predchazejici bily znak enter
    char operator = scanner.nextLine().charAt(0);
    System.out.print("Zadej celé číslo b: ");
    int b = scanner.nextInt();

    boolean chyba = false;
    float vysledek = 0;
    switch (operator) {
      case '+':
        vysledek = a + b;
        break;
      case '-':
        vysledek = a - b;
        break;
      case '*':
        vysledek = a * b;
        break;
      case '/':
        if (b == 0) {
          System.out.println("b nesmí být nula! Nulou nelze dělit.");
          chyba = true;
        } else {
          vysledek = (float) a / b; // float / int dava vysledek realny
        }
        break;
      default:
        System.out.println("Zadán špatný operátor!");
        chyba = true;
        break;
    }
    if (!chyba) {
      System.out.format("Výsledek je: %.2f%n", vysledek); // tisk vysledku na 2 desetinna mista
    }
  }
}

Jednoduchá kalkulačka s reálným výsledkem, vstup načten v jednom řádku

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplicationjednoduchakalkulacka;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Jitka
 */
public class JednoduchaKalkulacka {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Zadejte výraz (např. 5 + 3); číslice oddělujte mezerami; operátor může být (+, -, *, /): ");
    int a = Integer.valueOf(scanner.next()).intValue(); // nacte se 1. slovo a prevede se na int
    char operator = scanner.next().charAt(0); // nacte se 2. slovo a prevede se na char
    int b = Integer.valueOf(scanner.next()).intValue(); // nacte se 3. slovo a prevede se na int

    boolean chyba = false;
    float vysledek = 0;
    switch (operator) {
      case '+':
        vysledek = a + b;
        break;
      case '-':
        vysledek = a - b;
        break;
      case '*':
        vysledek = a * b;
        break;
      case '/':
        if (b == 0) {
          System.out.println("b nesmí být nula! Nulou nelze dělit.");
          chyba = true;
        } else {
          vysledek = (float) a / b; // float / int dava vysledek realny
        }
        break;
      default:
        System.out.println("Zadán špatný operátor!");
        chyba = true;
        break;
    }
    if (!chyba) {
      System.out.format("Výsledek je: %.2f%n", vysledek); // tisk vysledku na 2 desetinna mista
    }
  }
}

Jednoduchá kalkulačka s využitím jedné statické funkce

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplicationjednoduchakalkulacka;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Jitka
 */
public class JednoduchaKalkulacka {

  static float spocitej(int a, int b, char operator) {
    switch (operator) {
      case '+':
        return a + b;
      case '-':
        return a - b;
      case '*':
        return a * b;
      case '/':
        if (b == 0) {
          System.out.println("b nesmí být nula! Nulou nelze dělit.");
          return 0;
        } else {
          return (float) a / b; // float / int dava vysledek realny
        }
      default:
        System.out.println("Zadán špatný operátor!");
        return 0;
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Zadej celé číslo a: ");
    int a = scanner.nextInt();
    System.out.print("Zadej operátor (+, -, *, /) ");
    scanner.nextLine(); // musime "pozrat" predchazejici bily znak enter
    char operator = scanner.nextLine().charAt(0);
    System.out.print("Zadej celé číslo b: ");
    int b = scanner.nextInt();

    float vysledek = spocitej(a, b, operator);
    System.out.format("Výsledek je: %.2f%n", vysledek); // tisk vysledku na 2 desetinna mista
  }
}

Jednoduchá kalkulačka s využitím více statických funkcí

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplicationjednoduchakalkulacka;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Jitka
 */
public class JednoduchaKalkulacka {

  static float secti(int a, int b) {
    return a + b;
  }

  static float odecti(int a, int b) {
    return a - b;
  }

  static float vynasob(int a, int b) {
    return a * b;
  }

  static float vydel(int a, int b) {
    if (b == 0) {
      System.out.println("b nesmí být nula! Nulou nelze dělit.");
      return 0;
    } else {
      return (float) a / b; // float / int dava vysledek realny
    }
  }

  static float spocitej(int a, int b, char operator) {
    switch (operator) {
      case '+':
        return secti(a, b);
      case '-':
        return odecti(a, b);
      case '*':
        return vynasob(a, b);
      case '/':
        return vydel(a, b);
      default:
        System.out.println("Zadán špatný operátor!");
        return 0;
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Zadej celé číslo a: ");
    int a = scanner.nextInt();
    System.out.print("Zadej operátor (+, -, *, /) ");
    scanner.nextLine(); // musime "pozrat" predchazejici bily znak enter
    char operator = scanner.nextLine().charAt(0);
    System.out.print("Zadej celé číslo b: ");
    int b = scanner.nextInt();

    float vysledek = spocitej(a, b, operator);
    System.out.format("Výsledek je: %.2f%n", vysledek); // tisk vysledku na 2 desetinna mista
  }
}

Jednoduchá kalkulačka s využitím instance objektu

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplicationjednoduchakalkulacka;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Jitka
 */
public class JednoduchaKalkulacka {

  float secti(int a, int b) {
    return a + b;
  }

  float odecti(int a, int b) {
    return a - b;
  }

  float vynasob(int a, int b) {
    return a * b;
  }

  float vydel(int a, int b) {
    if (b == 0) {
      System.out.println("b nesmí být nula! Nulou nelze dělit.");
      return 0;
    } else {
      return (float) a / b; // float / int dava vysledek realny
    }
  }

  float spocitej(int a, int b, char operator) {
    switch (operator) {
      case '+':
        return secti(a, b);
      case '-':
        return odecti(a, b);
      case '*':
        return vynasob(a, b);
      case '/':
        return vydel(a, b);
      default:
        System.out.println("Zadán špatný operátor!");
        return 0;
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Zadej celé číslo a: ");
    int a = scanner.nextInt();
    System.out.print("Zadej operátor (+, -, *, /) ");
    scanner.nextLine(); // musime "pozrat" predchazejici bily znak enter
    char operator = scanner.nextLine().charAt(0);
    System.out.print("Zadej celé číslo b: ");
    int b = scanner.nextInt();

    JednoduchaKalkulacka kalkulacka = new JednoduchaKalkulacka();
    float vysledek = kalkulacka.spocitej(a, b, operator);
    System.out.format("Výsledek je: %.2f%n", vysledek); // tisk vysledku na 2 desetinna mista
  }
}

1. Jana Pšenčíková Programování v pascalu. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media. 2008. ISBN 978-80-86686-96-7, str. 82

Další články