Java – suma čísel pomocí while cyklu

Aktualizováno: 7. 11. 2019, datum vydání: 1. 3. 2011

Příklad:

Program Suma cyklus while. Sečte celá čísla zadaná zvenčí a zobrazí výsledek. Počet čísel není znám předem, ukončovacím znakem je -999.1

Využila jsem jednoduchý příklad z knihy Programování v pascalu od Jany Pšenčíkové. Trochu jsem si ho upravila a naprogramovala v Javě.

Řešení:

Zde je moje řešení daného cvičení naprogramovaného ve vizuálním vývojovém prostředí NetBeans:

Suma:

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplicationsumawhile;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Jitka
 */
public class SumaWhile {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int suma = 0;
    int cislo;
    System.out.println("Program sečte zadaná čísla. Pro ukončení programu zadejte -999.");
    System.out.print("Zadejte celé číslo: ");
    cislo = scanner.nextInt();
    while (cislo != -999) {
      suma += cislo;
      System.out.print("Zadejte celé číslo: ");
      cislo = scanner.nextInt();
    }
    System.out.println("Suma = " + suma);
  }
}

1. Jana Pšenčíková Programování v pascalu. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media. 2008. ISBN 978-80-86686-96-7, str. 98

Další články