Java – minimální a maximální hodnota z N zadaných čísel

Aktualizováno: 7. 11. 2019, datum vydání: 1. 3. 2011

Příklad:

Program Maximum a minimum z N. Vyhledá maximum a minimum z N celých čísel zadaných zvenční a zobrazí výsledek.1

Využila jsem jednoduchý příklad z knihy Programování v pascalu od Jany Pšenčíkové. Trochu jsem si ho upravila a naprogramovala v Javě.

Řešení:

Zde je moje řešení daného cvičení naprogramovaného ve vizuálním vývojovém prostředí NetBeans:

Min a Max:

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplicationminmaxn;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Jitka
 */
public class MinMaxN {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Program hledá maximální a minimální hodnotu ze zadaných čísel.");
    System.out.print("Zadejte počet čísel: ");
    int n = scanner.nextInt();
    int cislo;
    int min = Integer.MAX_VALUE;
    int max = Integer.MIN_VALUE;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      System.out.print("Zadejte celé " + i + ". číslo: ");
      cislo = scanner.nextInt();
      if (cislo > max) {
        max = cislo;
      }
      if (cislo < min) {
        min = cislo;
      }
    }
    System.out.println("Minimum je " + min);
    System.out.println("Maximum je " + max);
  }
}

1. Jana Pšenčíková Programování v pascalu. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media. 2008. ISBN 978-80-86686-96-7, str. 97

Další články