Jak vložit vektorovou grafiku do programu Lyx

Aktualizováno: 7. 11. 2019, datum vydání: 1. 3. 2011

Lyx (WYSIWYM textový editor TeX/LaTeX) je textový editor, který je zdarma. Umožňuje mimo jiné psát dobře matematické výrazy. MS Word, co se týká matematiky, zatím nemá šanci. Vůbec začínám MS Word používat čím dál méně...

Inkscape

Pokud chcete do Lyxu vložit pěknou vektorovou grafiku (třeba náčrtek os x a y s funkcí apod.), je třeba mít tuto grafiku uloženou jako pdf. Pro tvorbu vektorové grafiky doporučuji použít vektorový program Inkscape. Jde o program, který je také zdarma.

V Inkscape vytvoříme svg

V Inscape si vytvoříte vektorový obrázek ve formátu svg. Tento obrázek si následně oříznete pomocí nabídky Soubor » Vlastnosti dokumentu » Strana » Vlastní velikost » Resize page to content » Resize page to drawing or selection.

V Inkscape uložíme svg jako pdf

Takto oříznutý dokument následně v Inkscape uložíte jako Soubor » Uložit jako » vas-soubor.pdf.

V Lyxu načteme pdf jako obrázek

Poté, co máte vytvořené vektorové pdf, tak toto vektorové pdf načtete v Lyxu. Ačkoli jde o pdf, tak Lyx ho umí načíst jako obrázek. V Lyxu zvolíte volbu Vložit » Obrázek » Soubor » Procházet » vyberete pdf » Použít. A do Lyxu takto dostanete krásnou vektorovou grafiku.

Z Lyxu uděláme export do pdf

Ještě si pak musíte dávat pozor při exportu Lyxového souboru. Pokud budete vytvářet z Lyxu pdf, je třeba vybrat v menu Soubor » Export » pdflatex». Pak i výsledné pdf je hezky vektorové.

Návod pro Lyx

Skvělý návod pro práci s Lyxem napsal pan Vítězslav Vydra z ČVUT. Na ČVUT dosti často píšou bakalářské a dipolomové práce právě v programu Lyx.

Další články