Algoritmy a programovací techniky

Aktualizováno: 6. 11. 2019, datum vydání: 1. 3. 2011

Ke knize jsou zdrojové soubory ke knize! Další materiály: Pavel Töpfer

Toto je základní literatura, podle které se probírá předmět Programování I - NPRG030 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. I já jsem si kdysi touto literaturou prošla :).

Pavel Töpfer: Algoritmy a programovací techniky.

Obsah knihy

 1. Úvod
 2. Několik užitečných pojmů
 3. Složitost algoritmů
 4. Není číslo jako číslo
 5. Základní datové struktury
 6. Ukládání a vyhledávání údajů
 7. Seznamy prvků
 8. Prohledávání do hloubky a do šířky
 9. Práce s grafy
 10. Rozděl a panuj
 11. Třídění údajů
 12. Zpracování aritmetických výrazů
 13. Efektivita rekurzivních algoritmů
 14. Dynamické programování
 15. Techniky návrhu efektivních algoritmů
 16. Seznam programových ukázek
 17. Literatura
 18. Rejstřík

Podrobný obsah knihy:

 1. Úvod
 2. Několik užitečných pojmů
  • Množiny a posloupnosti
  • Stromy a grafy
  • Logaritmus
 3. Složitost algoritmů
  • Význam efektivity
  • Časová a paměťová složitost
  • Porovnávání algoritmů
  • Dodatky k otázce složitosti
 4. Není číslo jako číslo
  • Celá a reálná čísla
  • Zaokrouhlovací chyby
  • Ordinální datové typy
 5. Základní datové struktury
  • Pole, záznam, množina, řetězec
  • Vyhledávání v poli
  • Lineární spojový seznam
  • Dynamická reprezentace stromu a grafu
  • Objekty
 6. Ukládání a vyhledávání údajů
  • Pole příznaků
  • Seznamy prvků
  • Uspořádaný seznam prvků
  • Binární vyhledávací strom
  • Vyvážené binární stromy
  • 2-3-stromy
  • Hlada
  • Rozptýlené tabulky
 7. Seznamy prvků
  • Zásobník
  • Fronta
 8. Prohledávání do hloubky a do šířky
  • Procházení stromem a grafem
  • Procházení stavovým prostorem
  • Ořezávání a heuristiky
 9. Práce s grafy
  • Reprezentace grafu v programu
  • Komponenty souvislosti grafu
  • Topologické uspořádání
  • Hledání nejkratší cesty
  • Minimální kostra grafu
  • Bipartitní grafy
 10. Rozděl a panuj
  • Quicksort
  • Třídění sléváním
  • Hanojské věže
  • Vyhodnocení výrazu
 11. Třídění údajů
  • Algoritmy vnitřního třídění
  • Složitost vnitřního třídění
  • Přihrádkové třídění
  • Hledání K-tého nejmenšího prvku
  • Vnější třídění
 12. Zpracování aritmetických výrazů
  • Reprezentace aritmetického výrazu
  • Vyhodnocení aritmetického výrazu
  • Převody mezi aritmetickými notacemi
 13. Efektivita rekurzivních algoritmů
  • Fibonacciho čísla
  • Silniční daň
 14. Dynamické programování
  • Úloha o násobení matic
  • Úloha o triangulaci mnohoúhelníku
  • Úloha o cestování
 15. Techniky návrhu efektivních algoritmů
  • Odstranění opakovaných výpočtů
  • Přímé generování požadovaných údajů
  • Výpočet nové hodnoty na základě předchozí
  • Předzpracování vstupních dat
 16. Seznam programových ukázek
 17. Literatura
 18. Rejstřík

Další články