Změna šířky okraje objektu v Inkscape

Datum vydání: 2013-12-31 07:49:42; aktualizováno: 2014-01-05 21:18:57

Vektorový editor Inkscape se změnou velikosti objektu mění i velikost šířky okraje. Toto chování lze změnit pomocí volby Soubor » Nastavení Inkscape… » Transformace » Měnit šířku okraje při změně měřítka.

Nastavení Inkscape

Zaplá změna okraje

Původní objekt je ten malý obdélník a má nastavenu šířku okraje na 5 px. Tento objekt jsem zduplikovala a zvětšila. Když dojde k jeho zvětšení na dvojnásobnou velikost, změnila se i šířka okraje na dvojnásobek, tedy na 10 px. Zvětšený obdélník je pod malým původním obdélníkem.

Zaplá změna okraje

Vypaplá změna okraje

Původní objekt je ten malý obdélník a má nastavenu šířku okraje na 5 px. Tento objekt jsem zduplikovala a zvětšila. Když dojde k jeho zvětšení na dvojnásobnou velikost, nezměnila se šířka okraje a způstala ve své původní velikosti, tedy na 5 px. Zvětšený obdélník je pod malým původním obdélníkem.

Vyplá změna okraje

Závěr

Je to všechno jednoduché. Bohužel toto nastavení není umístěno v dialogovém okně Výplň a obrys, kde se nastavuje Styl čáry, jak by mohl uživatel očekávat. Pro změnu chování je třeba změnit Nastavení Inkscape.