Inkscape - výplň objektu vzorkem

Datum vydání: 2013-09-01 12:03:55; aktualizováno: 2013-11-13 08:31:40

Vytvoření vzorku (pattern)

Pokud chceme vyplnit nějaký objekt v Inkscape vlastním vzorkem, tak si vzorek nejprve musíme zvlášť vytvořit. Doporučuji vytvoření v samostatné vrstvě. Uděláme si tam třeba mřížku. Pokud chceme zachovat původní zdrojový obrázek mřížky, tak je následně vhodné ještě udělat duplikaci vrstvy, ve které máme umístěn vzorek.

V duplikované vrstvě vybereme celý vzorek a zvolíme volbu Objekt » Vzorek » Objekty na vzorek. Inkscape se vzorkem pracuje samostatně a udělá si z něj “speciální objekt”, který lze dále různě ještě deformovat a nastavovat nástrojem Node Tool. (Pozn.: Vzorek lze přeměnit zpět na objekty pomocí volby Objekt » Vzorek » Vzorek na objekty.)

Výplň objektu vzorkem

V dalším kroku vybereme objekt, který chceme vzorkem vyplnit. V nastavení Výplň a obrys » Výplň » Vzorek » Vzorek výplně » vybereme nově vytvořený vzorek nazvaný patternxxxx (xxxx je nějaké přidělené číslo). Objekt se nám vyplní naším vlastním vzorkem.

Další informace