Pascal – Ahoj světe!

Datum vydání: 2011-11-14 14:00:37; aktualizováno: 2019-11-12 08:50:47

Program vytiskne na obrazovku text „Ahoj světe!“.

Zdrojový kód Free Pascal

program AhojSvete;
uses crt;
begin
   clrScr;
   writeln('Ahoj svete!');
   repeat
   until keyPressed;
end.

Zdrojový soubor

soubor ahoj-svete.pas

Spuštění programu

Ahoj svete!