PHP - název volaného skriptu

Datum vydání: 2013-07-20 05:53:28; aktualizováno: 2013-07-20 05:54:01

Zde je funkce getScriptName(), která vrátí aktuální volaný skript. Ve funkcích se využívá PHP funkcí strrchr(), která najde poslední výskyt lomítka a vrací string od lomítka včetně dál. Dále se využívá funkce substr(), která nám vrátí string už bez počátečního lomítka. Proměnná $_SERVER["SCRIPT_NAME"] je vrácená serverem a její hodnota je například vidět ve výpise proměnných po volání funkce phpinfo().

Zdrojový kód

/* např. pro $path = '/www/public/index.html'; funkce vrátí "index.html" */
function getFileName($path) {	
	return substr(strrchr($path, "/"), 1);
}

/* funkce vrací název souboru aktuálního skriptu */
function getScriptName() {
	return getFileName($_SERVER["SCRIPT_NAME"]);
}