Visual Basic

Kategorie: Programování » Visual Basic

Články

Visual Basic - pryč s koncem řádku v preformátovaném textu

Používám redakční systém Joomla a implementovala jsem si do něj SyntaxHighlighter pro zdůraznění syntaxe programátorského kódu.

Bohužel editor v Joomle nedokáže uchovat správné formátování tagu pro preformátovaný text <pre> v původní podobě a občas tam naseká místo klasického odřádkování tagy konce řádku <br />. Ty jsou pak samozřejmě při výpisu přes SyntaxHighlighter v HTML vidět. Když není použit SyntaxHighlighter, tak se text zobrazuje správně, i když tam jsou tagy <br />.

pokračování…

Visual Basic - odstranění číslic z textu

Odstranění číslic 0123456789

Makro pro Word 2007

Zde je makro pro Word 2007, které automaticky nahradí číslice v textu prázným řetězcem. Makro jsem vytvořila prostým nahráváním akcí. Určitě to není nejúspornější kód, ale jde mi zde zatím pouze o funkčnost.

pokračování…

Visual Basic - odstranění přebytečných mezer

Odstranění přebytečných mezer

Makro pro Word 2007

Zde je makro pro Word 2007, které automaticky odstraní vícenásobné mezery v textu. Makro jsem vytvořila úpravou nahraného makra. Aby makro odstraňovalo i více jak dvojnásobné mezery, bylo nutno přidat, kromě obyčeného vyhledání a nahrazení, ještě smyčku While. Určitě to není nejúspornější kód, ale jde mi zde zatím pouze o funkčnost. Toto by šlo řešit i přes regálární výrazy...

Nicméně, jsem našla nástroj na webu, který umí pro webdesignery udělat "textbot.cz: Odstranění přebytečných mezer" po zadání textu do formuláře. Makro ve Wordu bude vhodné převážně pro běžné uživatelé, kteří mají text naformátovatý ve Wordu.

pokračování…

Visual Basic - text s pomlčkami vhodný do URL

URL text

Makro pro Word 2007

Zde je makro pro Word 2007, které automaticky převede diakritiku na text bez diakritiky. Mezery nahradí pomlčkami a zruší základní interpunkci. Na závěr velká písmena převede na malá. Makro jsem vytvořila úpravou nahraného makra. Určitě to není nejúspornější kód, ale jde mi zde zatím pouze o funkčnost.

Příklad:

Z textu "Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy" udělá "prilis-zlutoucky-kun-upel-dabelske-ody"

Nicméně, jsem našla nástroj na webu, který umí pro webdesignery udělat "textbot.cz: Hezká (přátelská) URL" po zadání textu do formuláře.

pokračování…

VBA - Excel - operace s dvěma čísly

Excel 2010

Excel 2010 - operace s dvěma čísly

Úkolem je naprogramovat makro ve Visual Basic, které po stisknutí daného tlačítka vykoná operaci součet, rozdíl, násobení a dělení nad dvěma čísly, které usou zadány v textboxu a výsledek vypsat do buňky v Excelu.

Při umísťování ovládacích prvků TextBox a tlačítek jsem volila ovládací prvky ActiveX, a to jak pro prvky TextBox (textové pole), tak CommandButton (příkazové tlačítko).

Součástí programu je ošetření uživatelského vstupu pomocí funkce. Funkce zároveň převede hodnoty na číslo a předá je zpět formou reference. Ošetření vstupních hodnot by šlo udělat i jiným způsobem.

 

pokračování…

VBA - Excel - součet vybrané oblasti buněk

Součet na tlačítko

Součet na tlačítko

Makro dělá to, co dělá standardně funkce SUMA(). Do buňky C11 umístí vzoreček se sumou na právě vybranou oblast buněk.

Protože po kliknutí na tlačítko vybraná oblast zmizí, tak pokud chceme, aby byla vybraná oblast buněk vidět i po stisktnutí tlačítka je nutné si vybranou oblast uložit a následně ji opětovně vybrat.

pokračování…

VBA - Excel - součet buněk

Součet buněk

Na uvedeném příkladu si vyzkoušíme různý přístup k obsahu buněk a práci s nimi. V příkladu sečteme konkrétní tři buňky.

Na buňky se můžeme odkazovat pomocí Range či Cells. Pokud by bylo buněk více, je vhodné naprogramovat for cyklus pro jejich průchod. Pro průchod for cyklem je vhodné použít přístup přes Cells.

Další možností zadávání je, že by hodnoty byly zadány v textovém políčku TextBox. Na hodnoty buněk se dostaneme nejsnáze přes vlastnost Value, která je typu Variant. Vlastnost Value lze v kódu vynechat, i tak nám příklad bude fungovat.

Pro jednoduchost a školní potřeby nejsou vstupní hodnoty nijak ošetřeny a kontrolovány.

 

pokračování…

VBA - Excel - počet aut z Prahy

Počet aut z Prahy

Jedná se zde o jednoduchou úlohu z programování pro studenty. Úkolem je zjistit počet aut z Prahy podle SPZ z předem zadaného seznamu SPZ.

Naprogramovaná událost na tlačítko projde seznam aut a funkcí Mid() si zjistí druhé písmeno v zadaném textu. Pokud druhé písmeno bude zrovna "A", tak navýší čítač počtu aut.

Funkce Mid() má tři parametry:

  1. předá se jí string,
  2. řekne se jí počáteční pozice „od“,
  3. zadá se jí délka vráceného stringu.

Funkce Mid() Vám vrátí podstring.

Pozor pro programátory jiných jazyků: indexace ve stringu zde začíná jedničkou nikoli nulou, jak je obvykle zvykem.

pokračování…

VBA - Excel - převod na litry

Převod na litry

Jedná se zde o jednoduchou úlohu z programování pro studenty. Úkolem je převést množství tekutiny zadané v ml, l a hl na l.

Naprogramovaná událost na tlačítko využívá funkce Mid() pro separaci množství a jednotek. Dále je zde využita funkce InStr() pro zjištění pozice mezery, jako oddělovače.

Pro rozlišení jednotek je zde použita konstrukce Select Case.

pokračování…

Články v této kategorii: