C++, C#

Kategorie: Programování » C++, C#

Články

C++ pro zelenáče

C++ pro zelenáče

Petr Šaloun: C++ pro zelenáče:

Obsah knihy:

pokračování…

C# - obsah čtverce

Jednoduchý program pro začátečníky na výpočet obsahu čtverce. Předpokládáme celočíselný vstup.

Výpočet obsahu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int hrana;
      int obsah;
      Console.Write("Zadejte hranu čtverce: ");
      hrana = int.Parse(Console.ReadLine());
      obsah = hrana * hrana;
      Console.WriteLine("Obsah čtverce o hraně {0} je {1}.", hrana, obsah);
      Console.Read();
    }
  }
}

pokračování…

C# - celočíselné a reálné dělení dvou čísel

Výsledkem dělení / dvou celých čísel je celé číslo! Pokud potřebujete něco jiného, je třeba buď dělit reálná čísla (alespoň jedno z nich musí být reálné), nebo si pomůžete přetypováním celého čísla na reálné např. pomocí (float).

Celočíselné dělení

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {     
      Console.Write("Zadejte celé číslo a: ");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("Zadejte celé číslo b: ");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());

      int c = a / b; // celočíselné dělení
      Console.WriteLine("Výsledek celočíselného dělení a / b je: " + c);
      
      c = a % b;
      Console.WriteLine("Zbytek po celočíselném dělení a % b je: " + c);
          
      Console.Read();
     
    }
  }
}

Celočíselné dělení

pokračování…

C# - kvadratická rovnice

Jednoduchý příklad pro začátečníky – řešení kvadratické rovnice.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float x1, x2;

      Console.WriteLine("Kvadratická rovnice a * x^2 + b * x + c = 0");
      Console.Write("Zadej a: ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Zadej b: ");
      float b = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Zadej c: ");
      float c = float.Parse(Console.ReadLine());

      float d = b * b - 4 * a * c;
      if (d > 0)
      {
        x1 = (-b + (float)Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
        x2 = (-b - (float)Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
        Console.WriteLine("Kvadratická rovnice {0} * x^2 + ({1}) * x + ({2}) = 0 má dvě řešení: x1 = {3} a x2 = {4}", a, b, c, x1, x2);
      }
      else if (d == 0)
      {
        x1 = -b / (2 * a);
        Console.WriteLine("Kvadratická rovnice {0} * x^2 + ({1}) * x + ({2}) = 0 má jedno řešení: x1 = {3}", a, b, c, x1);
      }
      else // d < 0
      {
        Console.WriteLine("Kvadratická rovnice {0} * x^2 + ({1}) * x + ({2}) = 0 nemá řešení v oboru R", a, b, c);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Příklad spuštění aplikace

Kvadratická rovnice

Články v této kategorii: