Pascal

Kategorie: Programování » Pascal

Články

Pascal - Druhé maximum

Program vypíše v pořadí druhé maximum ze zadaných čísel. Skonční zadáním čísla -999. Pokud jsou některá čísla shodná (např. 5 5 9 9 1 2), vypíše jako druhé maximum číslo 5.

Zdrojový kód Free Pascal

program DruheMaximum;
uses crt;
var cislo, max, max2: Integer;
begin
  clrScr;

  writeln('Program vypise druhe nejvetsi cislo ze zadanych celych cisel. Konec = -999.');
  max := -MAXINT; //-32768
  max2 := max;
  repeat
   write('Zadejte cislo: ');
   readln(cislo);
   if (cislo <> -999) then
   begin
     if (cislo > max) then
     begin
      max2 := max;
      max := cislo;
     end
     else
      if ((cislo < max) and (cislo > max2)) then // cislo je mezi dosavadnim maximem a druhym maximem a neni rovno maximu
        max2 := cislo;
   end;
  until (cislo = -999);
  writeln('Druhe nejvetsi cislo ze zadanych cisel je: ', max2);

  repeat
  until keyPressed;
end.

pokračování…

Instalace Free Pascalu

Free Pascal

Download

Free Pascal 2.4.4. si můžete zdarma stáhnout. Vyberete si správnou verzi podle OS a procesoru. Já mám například MS Windows s procesorem Intel, takže jsem vybrala možnost Intel/i386 a Win32, Win64 and WinCE.

pokračování…

Pascal - Ahoj světe!

Program vytiskne na obrazovku text „Ahoj světe!“.

Zdrojový kód Free Pascal

program AhojSvete;
uses crt;
begin
  clrScr;
  writeln('Ahoj svete!');
  repeat
  until keyPressed;
end.

pokračování…

Pascal - Podíl dvou celých čísel

Program spočítá podíl dvou celých čísel. Vrátí celočíselný výsledek a k němu zbytek. Dále vrátí reálný výsledek.

Zdrojový kód Free Pascal

program PodilDvouCisel;
uses crt;
var
  a, b, c, zbytek: integer;
  cReal: real;
begin
  clrScr;

  // nacteni vstupu
  writeln('Program pocita celociselny a realny podil dvou celych cisel A a B.');
  write('Zadejte cislo A (delence): ');
  readln(a);
  write('Zadejte cislo B (delitele): ');
  readln(b);

  // vypocet a zobrazeni vystupu
  if (b = 0) then
  begin
   writeln('Nulou nelze delit!');
  end
  else
  begin
   // celociselne deleni
   c := a div b;
   zbytek := a mod b; // zbytek po celociselnem deleni
   writeln('Celociselny podil A div B = ', c);
   writeln('Zbytek po celociselnem deleni A mod B = ', zbytek);
 
   // realne deleni
   cReal := a / b;
   writeln('Realny podil A/B = ', cReal:7:5); // zobrazeni na 5 desetinnych mist
  end;

  repeat
  until keyPressed;
end.

pokračování…

Pascal - Maximum ze tří čísel

Program najde maximum ze tří zadaných čísel a vypíše ho.

Zdrojový kód Free Pascal

program MaximumZeTriCisel;
uses Crt;
var a, b, c, max: integer;
begin
  clrScr; 

  writeln('Program pocita maximum ze tri celych cisel.');
  write('Zadejte tri po sobe jdouci cisla oddelena mezerami: ');
  read(a, b, c);

  if a > b then
    max := a
  else
    max := b;

  if c > max then
    max := c;

  write('Maximum ze zadanych cisel je: ', max);

  repeat
  until keyPressed;
end.

pokračování…

Pascal - Maximum z čísel

Program vytiskne maximum ze zadaných čísel. Po zadání čísla -999 program skončí.

Zdrojový kód Free Pascal

While cyklus

program Maximum;
uses crt;
var cislo, max: integer;
begin
  clrScr;

  writeln('Program vypise maximum ze zadanych celych cisel. Konec = -999.');
  max := -MAXINT; //-32768

  write('Zadejte cislo: ');
  readln(cislo);
  while (cislo <> -999) do
  begin
   if (cislo > max) then
     max := cislo;
   write('Zadejte cislo: ');
   readln(cislo);
  end;
  writeln('Maximum ze zadanych cisel je: ', max);

  repeat
  until keyPressed;
end.

pokračování…

Pascal pro zelenáče

Ke knize byly zdrojové soubory! Nyní je už bohužel nemůžu na webu najít.

Pascal pro zelenáče

Pavel Satrapa: Pascal pro zelenáče:

 1. Krátký úvod
 2. Okukujeme Pascal
 3. Základní cviky
 4. Čísla a co s nimi
 5. Je to vůbec pravda?
 6. Písmena čili znaky
 7. Typologie Pascalu
 8. Můj nový typ - výčtový
 9. Pole neorané
 10. Šup sem šup tam, čili vstupy a výstupy
 11. Zaznamenejte si
 12. Raději organizovat než pracovat
 13. Množí se nám množiny
 14. Pascalská legislativa
 15. Soubory
 16. Ukazatele
 17. Jak jsem byl dynamický
 18. Jak jsem řadil
 19. Jak jsem strukturoval
 20. Jak jsem moduloval
 21. Jak jsem byl objektivní
 22. Řešení ke cvičením
 23. Život s Turbo Pascalem
 24. Literatura

pokračování…

Algoritmy a programovací techniky

Ke knize jsou zdrojové soubory ke knize! Další materiály: Pavel Töpfer

Algoritmy a programovací techniky

Toto je základní literatura, podle které se probírá předmět Programování I - NPRG030 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. I já jsem si kdysi touto literaturou prošla :).

Pavel Töpfer: Algoritmy a programovací techniky.

Obsah knihy

 1. Úvod
 2. Několik užitečných pojmů
 3. Složitost algoritmů
 4. Není číslo jako číslo
 5. Základní datové struktury
 6. Ukládání a vyhledávání údajů
 7. Seznamy prvků
 8. Prohledávání do hloubky a do šířky
 9. Práce s grafy
 10. Rozděl a panuj
 11. Třídění údajů
 12. Zpracování aritmetických výrazů
 13. Efektivita rekurzivních algoritmů
 14. Dynamické programování
 15. Techniky návrhu efektivních algoritmů
 16. Seznam programových ukázek
 17. Literatura
 18. Rejstřík

pokračování…

Články v této kategorii: