Informatika

Kategorie: Informatika

Články

Klávesnice pro programátory

Čeština versus angličtina

Přepínání mezi jazyky zná asi každý, kdo pracuje s PC. Použije se k tomu kombinace kláves: levý ALT + SHIFT. Obzvláště pro programátory je však nutné, aby mohli používat QWERTY klávesnici. Speciálně navržená je česká programátorská klávesnice, která zachovává pozici Y na stejném místě jako klávesnice QWERTY či anglická klávesnice. Bohužel tato klávesnice neobsahuje diakritiku, a tak programátor potřebuje mít zachovánu i českou QWERTY klávesnici. QWERTZ rozložení není pro programování vhodné, protože při změně klávesnice se Vám mění pozice Z a Y. Bohužel mnoho lidí je na QWERTZ zvyklých.

pokračování…

Informatika na VŠFS

Informatiku lze studovat na soukromé škole Vysoké škole finanční a správní. Školné se pohybuje kolem 50 000 Kč za rok. Obory lze studovat také v angličtině. Tato škola je zaměřena spíše na ekonomiku, ale je zde nabízen i bakalářský obor aplikovaná informatika a magisterský obor aplikovaná informatika. Doktorské studium informatiky není nabízeno.

Studijní plány

Pokud si chceme udělat bližší představu o studiu a jeho rozsahu, lze nahlédnout do studijních plánů pro xlsx bakalářské či xlsx magisterské studium.

pokračování…

Digitální podpis dokumentu

Centrální úložiště certifikátů ve Windows

TužkaAbyste mohli digitálně podepisovat dokumenty, musíte mít již opatřený digitální podpis a ten řádně nainstalovaný do počítače, nebo umístěný v USB tokenu (ten není zadarmo). Pro podepisování dokumentů a pro elektronickou komunikaci s úřady potřebujete tzv. „kvalifikovaný certifikát“ (QCA). Pokud máte certifikát nainstalovaný do PC, tak Váš certifikát by měl být uložený v centrálním úložišti Windows. Do centrálního úložiště se můžete podívat příkazem certmgr.msc zadaným do políčka Start/Zahájit hledání a do pole hledat dáte: certmgr.msc. V centrálním úložišti je Váš certifikát uložen ve složce Osobní/Certifikáty.

pokračování…

Zřízení elektronického podpisu

Krátce zde popíši postup zřízení elektronického (digitálního) podpisu v případně OSVČ přes certifikační autoritu PostSignum. Kvalifikovaný osobní certifikát platný 1 rok vás vyjde cca na 400 Kč.

Celkem slušné základní informace najdete také na BusinessInfo.cz: Elektronický podpis a jeho využití.

U nás vydávají elektronický podpis tři certifikační autority:

pokračování…

Základní výroková logika

Pokud programujete, tak se určitě setkáte s tím, že potřebujete například znegovat podmínku if určitého výrazu. Pro tyto a jiné případy Vám mohou pomoci následující jednoduchá pravidla pravdivostní logiky.

Pravdivostní tabulka

AB!AA and BA or BA xor BA ⇒ BA ⇔ B
1 1 0 1 1 0 1 1
1 0 0 0 1 1 0 0
0 1 1 0 1 1 1 0
0 0 1 0 0 0 1 1

pokračování…

Vysvětlení pojmů bit a byte

nuly a jedničky

Jaký je rozdíl mezi bitem a bytem, kromě měkkého a tvrdého i? Občas se to plete a přitom na bitech, resp. bytech je založeno skoro vše co se PC týče. Takže si tyto pojmy vysvětlíme.

pokračování…

Anglický apostrof ' na klávesnici

Anglický apostrof se nachází na klávesnici se zpětným lomítkem \ (vedle Enteru). Lze ho také napsat pomocí zkratky levý ALT + 39.

Informatika na MFF UK

MFF UK

Zde je celkový přehled otevíraných oborů bakalářského studia pro akademický rok 2014/2015.

Informatiku lze studovat v rámci studijního programu informatika, nebo v kombinaci s matematikou v oboru učitelství. Pouze učitelský obor lze studovat i kombinovanou formou. Ostatní obory jsou dostupné pouze prezenčně.

Pro všechny toto obory se konají přijímací zkoušky.

Studijní program informatika

Studijní plány bakalářských oborů:

pokračování…

Google a Microsoft - email na vlastní doméně

Google Aps již není zdarma

Emaily, které používají vaši doménu např. info@firma.cz lze provozovat přes Google podobně jako klasické Google emaily typu firma@gmail.com. Email však zůstává ve tvaru vaší domény a nemá klasickou googlovskou emailovou adresu.

Emaily Gmail jsou provozovány pod službou Google Apps for Business. Uživatel získá 30 GB poštovní schránku. Doposud byla tato služba provozování emalu s vlastní doménou zdarma. Poskytování zdarma bylo ukončeno k 6. 12. 2012. Nyní se bohužel platí srovnatelné ceny, které jsou běžné na hostinzích nabízejících obdobnou velikost emailové schránky. Google Apps stojí 5$/uživatele/měsíc.

pokračování…

Články v této kategorii: