PHP a MySQL bez předchozích znalostí

Kategorie: Programování » PHP, MySQL, HTML » PHP a MySQL bez předchozích znalostí

Datum vydání: 01. 03. 2011, aktualizováno 22. 07. 2017

Ke knize jsou zdrojové soubory.

PHP a MySQL bez předchozích znalostí

Miloslav Ponkrác: PHP a MySQL bez předchozích znalostí:

 1. Příprava
 2. První krůčky v PHP
 3. Datové typy a proměnné
 4. Podmínky
 5. Matematické výpočty
 6. Cykly a konstrukce switch
 7. Pole
 8. Funkce
 9. Formuláře
 10. Práce s textem a regulární výrazy
 11. Vkládání souborů
 12. Základy databází MySQL
 13. MySQL v PHP
 14. Odesílání e-mailů
 15. Sdílení dat mezi webovými stránkami
 16. Závěrečný test
 17. Odpovědi
 18. Rejstřík

Zde je podrobný obsah:

 1. Příprava
  • Internet a WWW
   • Webové stránky
   • Princip klient/server
   • URL
    • Absolutní a relativní adresování URL
    • Jak používá prohlížeč adresu URL
   • Protokol HTTP
  • Webové stránky z hlediska serveru
   • Statické webové stránky
   • Dynamické webové stránky
   • Serverové skriptovací jazyky
  • Příprava na PHP
   • Co je to PHP
   • Historie a budoucnost PHP
   • Verze PHP a tato kniha
   • Co budete potřebovat pro práci s PHP
   • Textový editor pro editaci skriptů PHP
    • PSPad
    • rkEdit
    • Další možnosti
   • Databáze MySQL
   • Instalace a práce s programem PHP webový server
    • Co program PHP webový server obsahuje
    • Instalace programu PHP webový server
    • Podrovný popis instalace programu PHP webový server
   • Ovládání programu PHP webový server
   • Otestování programu PHP webový server
  • Test
 2. První krůčky v PHP
  • První skript PHP
   • Jak spustit první skript PHP
   • Struktura skriptu PHP
   • Jak zapisovat kód PHP uvnitř skriptů PHP
   • Příkaz echo
   • Význam středníku
   • Komentáře
  • Test
 3. Datové typy a proměnné
  • Co jsou datové typy
  • Řetězce
  • Čísla
   • Celá a reálná čísla
   • Zápis celých a reálných čísel
   • Zápis celých čísel
   • Zápis reálných čísel
   • Matematické výpočty s čísly
  • Podrobný výpis
   • Příkaz echo
   • Výpis hodnoty pomocí funkce print_r
   • Diagnostický výpis hodnoty pomocí funkce var_dump
  • Proměnné
   • Motivace aneb Proměnné v akci
   • Co jsou to proměnné
   • Přiřazování hodnot proměnným
   • jednoduché přižazení čísla poměnné
   • Výpis hodnoty proměnné na obrazovku
   • Opakované přiřazení hodnoty proměnné
   • Jednoduché přiřazení řetězce proměnným
   • Názvy proměnných
   • Když proměnná neexistuje
   • Zrušení proměnné
  • Řetězce
  • Zápis řetězců uzavřených v jednoduchých uvozovkách
   • Sekvence escape
  • Zápis řetězců uzavřených ve dvojitých uvozovkách
   • Sekvence excape podruhé
   • Proměnné uvnitř řetězce
  • Psaní dlouhých řetězců - heredoc syntaxe
  • Spojování řetězců
  • Práce s jednotlivými znaky
   • Určení pořadí znaku pomocí proměnné
   • Když znak neexistuje
  • Test
 4. Podmínky
  • Podmíněný příkaz if
   • Úplný podmíněný příkaz if
   • Příklady tvorby konstrukcí s if
   • Neúplný podmíněný příkaz if
   • funkce die
  • Operátory porovnávání hodnot
  • Datový typ boolean
  • Operátory porovnávání hodnot s kontrolou typu
  • Porovnávání řetězců
   • Tabulka ASCII
   • Princip porovnávání řetězků
   • Porovnávání dvou řetězců v podání PHP
  • Porovnávání řetězce s číslem
  • Logické operátory
   • Logická negace
   • Logické operace and a or
   • Dvojí zápis pro logické operace and a or
   • Neúplné vyhodnocování logických výrazů pomocí and a or
  • Test
 5. Matematické výpočty
  • Aritmetické operace
   • Dělení čísel
  • Operace inkrementace a dekrementace
  • Přiřazování
   • Základní přiřazení
   • Přiřazení s operací
  • Aritmetika v případě řetězců
   • Automatický převod řetězce na číslo
  • Test
 6. Cykly a konstrukce switch
  • Cykly
   • Cyklus while
    • Příkaz break v cyklech
   • Cyklus do while
   • Cyklus for
  • Konstukce switch
   • Jednoduchá konstukce switch
   • Příkaz break v konstrukci switch
   • Klíčové slovo default v konstrukci switch
  • Test
 7. Pole
  • Vytváření polí
   • Konstrukce array
  • Kolik toho v poli je
   • Jak pole využít
   • Hledání v poli
   • Změna prvku v poli
   • Ovlivňujeme indexy
   • Řetězce jako indexy
   • Praktické použití pole - předdefinované proměnné
   • Přidávání nových prvků do pole
  • Procházení prvky pole
   • Procházení bez indexu
   • Procházení s indexem
  • Řetězec je zakleté pole
  • Test
 8. Funkce
  • Vestavěné a uživatelské funkce
  • Parametry funkcí
  • Návratové hodnoty funkcí
  • Uživatelské funkce PHP
  • Uživatelské funkce s parametry
  • Příkaz return
   • Return bez návratové hodnoty
   • Return s návratovou hodnotou
  • Globální a lokální proměnné
  • Test
 9. Formuláře
  • Formuláře v HTML a XHTML
   • Značka <form>
   • Akce submit - odeslání dat formuláře
   • Přidáváme data na formulář
   • Přidání textového pole na formulář
   • Další typy dat na formulářích
  • Formuláře v PHP
   • Příklad zpracování dat z formuláře
   • Metody odeslání dat GET a POST
   • Metoda odeslání a skript PHP
   • Příjem dat z formuláře
  • Příklad: Zadej správné heslo, jinak se nic nedozvíš
  • Příklad: Jakou mám figuru
  • Test
 10. Práce s textem a regulární výrazy
  • Silná váha versus slabá váha
  • Co jsou to regulární výrazy
  • Test shody pomocí regulárních výrazů
   • Tester regulárních výrazů
   • Test na znak (písmeno)
   • Test na slovo
   • Test na libovolné písmeno
   • Test na výčet znaků (písmen)
   • Opakování v regulárních výrazech
   • Pozicování v regulárních výrazech
   • Seskupování aneb Závorky v regulárních výrazech
  • Praktické příklady využití regulárních výrazů
   • Test na celé slovo
   • Test na správnou e-mailovou adresu
  • Regulární výrazy v PHP
   • Funkce ereg
   • Příklad: Kontrola e-mailové adresy
   • Funkce eregi
  • Test
 11. Vkládání souborů
  • Příkaz include
   • Příkaz include - vložení skriptu PHP
   • Když vkládaný soubor chybí
   • Příkaz require
   • Zamezení vícenásobného vložení souboru
  • Test
 12. Základy databází MySQL
  • Úvod do databází
   • Co je to databáze
   • Jak pracuje databáze
   • Magie zvaná SQL
   • Databáze MySQL
   • Jak souvisý MySQL s PHP
  • Nástroje pro práci s MySQL
   • Spouštíme databázový server MySQL
   • Spouštíme phpMyAdmin
  • Struktura databáze MySQL
   • Databázový stroj a databáze
   • Databáze a databázová tabulka
   • Typ sloupce v databázové tabulce
  • Vytváříme databázi a tabulky v MySQL
   • Vytvoření databáze
   • Vytvoření tabulky
   • Práce s daty nad MySQL
    • Vkládání nových dat
    • Zobrazení dat
  • Základy práce s SQL pomocí phpMyAdmin
   • SQL a phpMyAdmin
  • Základy jazyka SQL
   • SQL příkaz SELECT
    • Jednoduchý tvar SQL příkazu SELECT
    • Setřídění výsledných dat - klauzule ORDER BY
    • Omezení počtu vrácených dat - klauzule LIMIT
    • Prosíváme data - klauzule WHERE
   • Další příkazy SQL
  • Test
 13. MySQL v PHP
  • Komunikace PHP s MySQL
   • Připojení k databázi MySQL
   • Odpojení od MySQL
   • Zaslání dotazu SQL do MySQL
   • Převzet objektu výsledku z MySQL
   • Převzení skutečných dat z MySQL
   • Formát řádku dat z MySQL
   • Čeština v MySQL
  • Databázový projekt - kniha návštěv
   • Kniha návštěv - databázová tabulka
   • SQL příkaz INSERT
   • Bezpečnost řetězců v příkazech SQL
   • Databázová SQL funkce NOW()
   • Příprava na paktické provedení skriptu PHP návštěvní knihy
   • Formulář pro vložení nového zápisu
   • Vložení nového zápisu
   • Výpis zápisů v knize návtěv
   • Celý skript PHP na knihu návštěv
  • Test
 14. Odesílání e-mailů
  • Odesílání e-mailů
  • Jak připravit PHP k odesílání e-mailů
  • Odesílání e-mailů v PHP
  • Odeslání víceřádkového e-mailu
  • Odeslání více příjemcům
  • Nastavení odesilatele e-mailu
  • Příklad: Formulář pro odeslání e-mailu
  • Test
 15. Sdílení dat mezi webovými stránkami
  • Princip použití sessions
  • Sessions v PHP
   • Příprava na sessions
   • Přidávání dat do session
  • Příklad: Pozdravte uživatele jménem
  • Test
 16. Závěrečný test
 17. Odpovědi
 18. Rejstřík