Databáze zdarma pro komerční použití

Kategorie: Databáze » Databáze zdarma pro komerční použití

Datum vydání: 10. 02. 2012, aktualizováno 03. 07. 2014

databázeMezi databáze dostupné zdarma i pro komerční použití například patří: Oracle Database Express Edition, Microsoft SQL Server Express Edition, PostgreSQL, MySQL, Firebird, SQLite, Berkeley DB, Java DB a další…

Většina databází pracuje s různými programovacími jazyky. Propojení databáze a daného programovacího jazyka obvykle zajišťuje patřičný ovladač databáze (např. JDBC, ODBS).

Před použitím databáze si pečlivě pročtěte licenční podmínky!

Databáze zdarma i pro komerční použití

DatabázeLicenceInformace
Oracle Database 11g Express Edition

Oracle Database Express Edition 11g Release 2; free to develop, deploy, and distribute

Microsoft SQL Server Express Edition

free to use

 • Relační databáze.
 • Zcela zdarma i pro komerční účely uzavřeného kódu.
 • Součástí SQL Server 2012 je SQL Server Express LocalDB
 • Lze využít v kombinaci s produkty Visual Studia Express, které jsou zdarma
PostgreSQL

The PostgreSQL Licence

open source

 • Relační databáze.
 • Zcela zdarma i pro komerční účely uzavřeného kódu.
 • Více informací: PostgreSQL – postgres.cz
MySQL

GNU General Public License

open source

 • Relační databáze.
 • MySQL lze používat komerčně zdarma pouze za určitých podmínek. Např. běžné používání díla přes počítačovou síť, bez přenosu kopie k uživateli, se nepovažuje za zveřejnění díla a je zde možné komerční využití databáze zdarma.
 • Jde o velice rozšířenou databázi v nejčastější kombinaci Linux, Apache, PHP + MySQL (LAPM).
 • Více informací MySQL – wikipedia.org
Firebird

Initial Developer's Public License

open source

 • Relační databáze.
 • Zcela zdarma i pro komerční účely uzavřeného kódu.
 • Více informací: Firebird – wikipedia.org
SQLite

Public domain

open source

 • Souborová relační databáze.
 • Zcela zdarma i pro komerční účely uzavřeného kódu.
 • Více informací: SQLite – wikipedia.org
Berkeley DB Oracle Berkeley DB Licensing Information

open source

 • Nerelační databáze.
 • Podpora jazyků: C, C++, Java...
 • Zdarma je pro software distribuovaný jako open source. Pro komerční využití uzavřeného kódu je nutné mít komerční licenci.
Java DB Free under the Apache license vesion 2.0.

open source

 • Relační databáze.
 • Distribuce Oracle open source Apache Derby
 • Software je možno distribuovat pouze se zdrojovými kódy.

Databáze MySQL

Příklady použití licence MySQL výstižně shrnuje článek POLICISTA 7/2003 – mvcr.cz. Cituji:

První podnikatel provozuje www stránky. Používá při tom databázi MySql a případně i další programy šířené pod licencí GPL. Tento podnikatel může za své služby vybírat peníze, aniž by porušil podmínky licence.

Druhý podnikatel nabízí svým zákazníkům instalaci databáze MySql a případně i další servis. Za své služby si nechává platit. Také tento podnikatel splňuje podmínky licence.

Třetí podnikatel vytvořil komerční program, který používá MySql. Databáze není součásti programu a každý zákazník si databázi musí sám sehnat a nainstalovat. Také to je v souladu s licencí.

Čtvrtý podnikatel také vytvořil komerční program. Protože však chtěl zákazníka ušetřit složitého instalování databáze, tak ovladače k databázi začlenil přímo do svého programu. Tohle řešení odporuje licenci GPL. Podnikatel si může buď dokoupit komerční licenci MySql, nebo může použít ovladače některé levné komerční databáze. Obvykle se rozhodne zákazníkovi vysvětlit, že databáze MySql je "moc drahá".

Konec citace.