Velká kniha PHP MySQL 5

Kategorie: Programování » PHP, MySQL, HTML » Velká kniha PHP MySQL 5

Datum vydání: 01. 03. 2011, aktualizováno 22. 07. 2017

Velká kniha PHP MySQL 5

Zip zdrojové soubory ke knize

W. Jason Gilmore: Velká kniha PHP MySQL 5:

 1. Úvod do PHP
 2. Instalace a konfigurace Apache a PHP
 3. Základy PHP
 4. Funkce
 5. Pole
 6. Objektově orientované programování v PHP
 7. Pokročilé schopnosti OOP
 8. Zpracování chyb a výjimek
 9. Řetězce a regulární výrazy
 10. Práce se systémem souborů a s operačním systémem
 11. PEAR
 12. Datum a čas
 13. Formuláře a navigační pomůcky
 14. Autentizace
 15. Upload soubor
 16. Networking
 17. PHP a LDAP
 18. Zpracovatelé sezení
 19. Šablony se Smarty
 20. Webové služby
 21. Bezpečné programování v PHP
 22. SQLite
 23. Úvod do PDO
 24. Úvod do MySQL
 25. Instalace a konfigurace MySQL
 26. Klienti MySQL
 27. Ukládací enginy MySQL a datové typy
 28. Zabezpečení MySQL
 29. Rozšíření mysql v PHP
 30. Rozšíření mysqli v PHP
 31. Uložené rutiny
 32. Triggery MySQL
 33. Pohledy
 34. Databázové dotazy v praxi
 35. Indexy a vyhledávání
 36. Transakce
 37. Import a export dat
 38. Rejstřík
 1. Úvod do PHP
  • Všeobecné rysy jazyka
  • Cena
  • Shrnutí
 2. Instalace a konfigurace Apache a PHP
  • Instalace
  • Konfigurace
 3. Základy PHP
  • Únik k PHP
  • Komentáře
  • Výstup
  • Typy dat
  • Identifikátory
  • Proměnné
  • Konstanty
  • Výrazy
  • Interpretace řetězců
  • Řídící struktury
  • Shrnutí
 4. Funkce
  • Volání funkcí
  • Vytvoření funkce
  • Knihovny funkcí
  • Shrnutí
 5. Pole
  • Co je pole?
  • Výstup polí
  • Jak se vytvoří pole
  • Přidávání a odstraňování prvků pole
  • Procházení polí
  • Zjištění velikosti a jedinečných hodnot pole
  • Setřídění prvků polí
  • Kombinace, sloučení, extrakce a porovnání
  • Další užitečné funkce pro práci s poli
  • Shrnutí
 6. Objektově orientované programování v PHP
  • Zisky plynoucí z OOP
  • Klíčové pojmy OOP
  • Rada pro typ
  • Konstruktory a destruktory
  • Statické členy tříd
  • Klíčové slovo instanceof
  • Pomocné funkce
  • Automatické načítání objektů
  • Shrnutí
 7. Pokročilé schopnosti OOP
  • Schopnosti OOP nepodporované v PHP
  • Klonování objektů
  • Dědění
  • Rozhraní
  • Abstraktní třídy
  • Reflexe
  • Shrnutí
 8. Zpracování chyb a výjimek
  • Konfigurační direktivy
  • Protokolování chyb
  • Zpracování výjimek
  • Shrnutí
 9. Řetězce a regulární výrazy
  • Syntaxe se složenými závorkami {}
  • Regulární výrazy
  • Další funkce pro práci s řetězci
  • Využití předností balíku Validate-US PEAR
  • Shrnutí
 10. Práce se systémem souborů a s operačním systémem
  • Soubory a adresáře
  • Vlastnictví souborů a povolení
  • Vstupní a výstupní (I/O) operace se soubory
  • Vykonávání příkazů shellu
  • Vykonávání programů na systémové úrovni
  • Shrnutí
 11. PEAR
  • Populární balíky PEAR
  • Instalace a aktualizace PEAR
  • Jak se pracuje s manažerem balíků PEAR
  • Shrnutí
 12. Datum a čas
  • Časová známka Unixu
  • Knihovna PHP pro datum a čas
  • Bojové umění "Date Fu"
  • PHP 5.1 306
  • Shrnutí
 13. Formuláře a navigační pomůcky
  • PHP a webové formuláře
  • Navigační pomůcky
  • Shrnutí
 14. Autentizace
  • Pojmy autentizace HTTP
  • Autentizace PHP
  • Administrace přihlašování uživatelů
  • Shrnutí
 15. Upload souborů
  • Nahrávání souborů přes protokol HTTP
  • Nahrávání na server s PHP
  • Dejte přednost PEAR: HTTP-Upload
  • Shrnutí
 16. Networking
  • DNS, služby a servery
  • Pošta
  • IMAP, POP3 a NNTP
  • Proudy
  • Běžné síťové úkoly
  • Shrnutí
 17. PHP a LDAP
  • Úvod do LDAP
  • PHP a LDAP
  • Shrnutí
 18. Zpracovatelé sezení
  • Co je to zpracování sezení?
  • Konfigurační direktivy
  • Klíčové pojmy
  • Praktické ukázky zpracování sezení
  • Vytváření vlastních zpracovatelů sezení
  • Shrnutí
 19. Šablony se Smarty
  • Co je stroj na šablony?
  • Úvod do Smarty
  • Práce se Smarty
  • Prezentační logika Smarty
  • Vytváření konfiguračních souborů
  • CSS v součinnosti se Smarty
  • Ukládání stránek do cache
  • Shrnutí
 20. Webové služby
  • Proč webové služby?
  • Real Simple Syndication
  • SimpleXML
  • SOAP
 21. Bezpečné programování v PHP
  • Použití klienta C# s webovou službou PHP
  • Skrývání podrobností konfigurace
  • Skrývání citlivých dat
  • Desinfekce dat uživatele
  • Šifrování dat
  • Shrnutí
 22. SQLite
  • SQLite
  • Knihovna SQLite PHP
  • Shrnutí
 23. Úvod do PDO
  • Zase další databázová abstraktní vrstva?
  • Jak se pracuje s PDO
  • Shrnutí
 24. Úvod do MySQL
  • Proč je MySQL tak populární?
  • MySQL 4
  • MySQL 5
  • Prominentní uživatelé MySQL
  • Shrnutí
 25. Instalace a konfigurace MySQL
  • Licence PHP a MySQL
  • Stažení MySQL
  • Instalace MySQL
  • Nastavte heslo administrátora MySQL
  • Start a zastavení MySQL
  • Konfigurace a optimalizace MySQL
  • Shrnutí
 26. Klienti MySQL
  • Standardní volby klientů
  • Volby týkající se připojení
  • Všeobecné volby
  • mysql
  • mysqladmin
  • Další utility
  • Klientské programy jiných výrobců
  • Shrnutí
 27. Ukládací enginy MySQL a datové typy
  • Ukládací enginy
  • Datové typy a atributy
  • Práce s databázemi a s tabulkami
  • Shrnutí
 28. Zabezpečení MySQL
  • Co byste měli udělat nejdřív
  • Zabezpečení démona mysqld
  • Systém přístupových oprávnění MySQL
  • Správa uživatelů a přístupových oprávnění
  • Limity na konzumaci prostředků uživateli
  • Bezpečná připojení MySQL
  • Shrnutí
 29. Rozšíření mysql v PHP
  • Předběžné informace
  • Příkazy MySQL v PHP
  • Volba databáze
  • Dotazy na MySQL
  • Získávání a zobrazování dat
  • Vkládání dat
  • Modifikace dat
  • Odstraňování dat
  • Vybrané řádky a ovlivněné řádky
  • Získávání informací o databázi a tabulce
  • Získávání informací o sloupcích
  • Pomocné funkce
  • Shrnutí
 30. Rozšíření mysqli v PHP
  • Předběžné informace
  • Jak se pracuje s rozšířením mysqli
  • Dotazy
  • Databázové transakce
  • Shrnutí
 31. Uložené rutiny
  • Měli bychom používat uložené rutiny?
  • Jak MySQL implementuje uložené rutiny
  • Integrace rutin do webových aplikací
  • Shrnutí
 32. Triggery MySQL
  • Úvod do triggerů
  • Podpora triggerů v MySQL
  • Integrace triggerů do webových aplikací
  • Shrnutí
 33. Pohledy
  • Úvod do pohledů
  • Podpora pohledů v MySQL
  • Začlenění pohledů do webových aplikací
  • Shrnutí
 34. Databázové dotazy v praxi
  • Ukázková data
  • Vytváření tabulárních výstup s PEAR
  • Seřazení výstupu
  • Vytvoření výstupu se stránkováním
  • Číslování stránek výpisu
  • Poddotazy
  • Kurzory
  • Shrnutí
 35. Indexy a vyhledávání
  • Indexování databází
  • Vyhledávání pomocí formuláře
  • Shrnutí
 36. Transakce
  • Co je transakce?
  • Možnosti MySQL pro transakční zpracování
  • Ukázkový projekt
  • Budování transakčních aplikací s PHP
  • Shrnutí
 37. Import a export dat
  • Ukázková tabulka
  • Touha po inteligentním médiu
  • Export dat
  • Import dat
  • Shrnutí
 38. Rejstřík