IT a programování

Wordpress - oříznutí náhledového obrázku

Wordpress zobrazuje náhledové obrázky ve formátu čtverce. Bohužel u fotek obdélníkového charakteru někdy dojde k nevhodnému umístění čtverce. Například může u postavy dojít k useknutí hlavy apod. Náhledový obrázek a jeho pozici lze upravit. Nastavení však není příliš intuitivní a můžete strávit pěknou dobu nad tím, než na úpravu přijdete.

pokračování…

SQLite3

SQLite je softwarová knihovna implementující SQL. Dokumentaci k SQLite3 class najdeme na php.net. Databáze včetně dat a definic tabulek je uložena pouze v jednom jediném souboru umístěném na serveru. Můžeme tak mít vícero databází, aniž bychom za ně museli extra platit na hostingu. Podpora SQLite3 je zahrnutá v PHP 5.3.0.

FileMaker 14 - FileMaker Pro error codes

Pokud ve FileMakeru při spuštění skriptu dojde k nějaké chybě, lze zjistit chybu pomocí funkce Get(LastError). Při vlastním ošetření chyb ale bohužel nemůžeme jednoduše vypsat textový popis chyby. FileMaker vrací číselné kódy FileMaker Pro error codes.

Lze však napsat vlastní funkci nazvanou např. getErrorDescription(errorNumber), která vrátí textový popis chyby. Pokud by kód nebyl nalezen, tak vracím číslo chyby.

pokračování…

FileMaker 14 - Get (LastError)

Pokud ve FileMakeru při spuštění skriptu dojde k nějaké chybě, lze zjistit chybu pomocí funkce Get(LastError).

Bohužel, když se opětovně zavolá tato funkce, tak již chybový kód neobsahuje. Pokud tedy s chybou chceme dál pracovat, tak je třeba počítat s tím, že funkci Get(LastError) mohu zavolat pouze jedenkrát, že po zavolání funkce se automaticky vyprázdní chybový kód. Na toto chování naraží např. kód uvedený na stránce If with get (last error) not working.

pokračování…

FileMaker 14 - komentáře kódu

Jednořádkový komentář

Zakomentování jednoho řádku kódu skriptu v databázovém nástroji FileMaker není problém. Lze ho dosáhnout jednoduše přidáním znaku # před kód (viz Comment). Musíme před tím ale udělat dvojklik na daném řádku ve ScriptWorkspace editoru, abychom se dostali do editace daného řádku.

Komentář lze zadat také pomocí volby: Steps / Miscellaneous / # (comment) ve ScriptWorkspace editoru.

pokračování…

Články na této stránce: