IT a programování

Pascal - Prvočísla - Eratosthenovo síto

Program vytiskne prvočísla do zadané hodnoty N. Použije se při tom algoritmu tzv. Eratosthenova síta.

Zdrojový kód Free Pascal

program Prvocisla;
uses Crt;
const MAX_N = 10000;
var
  n, i, nasobek: integer;
  sito: array[2..MAX_N] of boolean; // true = je prvocislo, false = neni prvocislo
begin
  clrScr;

  writeln('Program vypise prvocisla do zadane hodnoty N <= ', MAX_N);
  write('Zadejte kladne cele cislo N: ');
  readln(n);

  if (n > 0) and (n <= MAX_N) then
  begin
    for i := 2 to n do
      sito[i] := true; // nastavime vsechna cisla na prvocisla
    for i := 2 to n do
    begin
      if sito[i] then // pokud je prvocislo
      begin
        nasobek := 2 * i;
        while nasobek <= n do
        begin
          sito[nasobek] := false; // nasobky nejsou prvocisla
          nasobek := nasobek + i;
        end;
      end
    end;

    // vytiskneme prvocisla
    write('Prvocisla jsou: ');
    for i := 2 to n do
    begin
      if (sito[i]) then
        write(i, ' ');
    end;
  end;

  repeat
  until keyPressed;
end.

pokračování…

Vysvětlení pojmů bit a byte

nuly a jedničky

Jaký je rozdíl mezi bitem a bytem, kromě měkkého a tvrdého i? Občas se to plete a přitom na bitech, resp. bytech je založeno skoro vše co se PC týče. Takže si tyto pojmy vysvětlíme.

pokračování…

Naprogramujte si vlastní kalendář

Hledáte funkci, která by určila, zda je rok přestupný či nikoli? Zde je připravena jednoduchá funkce napsaná v PHP, která vrátí True nebo False podle toho, zda je zadaný rok v parametru přestupný. Pokud znáte pak běžnou délku měsíců v roce, jste si už schopni sami naprogramovat vlastní kalendář. V dnešní době se používá tzv. gregoriánský kalednář...

pokračování…

Záloha MySQL databáze

Jak se zálohuje MySQL databáze a jaký nejjednodužší příkaz použít? Na to se v rychlosti podíváme a některé příklady si ukážeme. Pokud používáte rozhraní phpMyAdmin, tak zálohování databáze je primitivní, stačí využít záložku pro "Export" a uložit si databázi do souboru. Pokud však phpMyAdmin nepoužíváte a chcete zálohovat databázi přímo z nějakého operačního systému typu Linux, FreeBSD apod., situace je složitější a je třeba využít příkaz mysqldump.

Abyste mohli použít příkaz pro zazálohování databáze mysqldump, musíte být v shellu a nikoli přímo v MySQL. Konkrétní manuál najdete na stránkách 4.5.4. mysqldump — A Database Backup Program.

Výstupem zálohování bude textový soubor, který bude obsahovat SQL příkazy nutné pro obnovu databáze.

pokračování…

Uložení obrázku do formátu ICO

Místo ICO lze mít i GIF, PNG

Formát ICO znamená formát souboru ve formě ikonky Microsoft Windows. Formát souboru ico lze použít např. pro ikonku HTML stránek.

V tagu link při vytváření HTML stránek již nemusí nutně být obrázek ve formátu ICO. Lze použít i PNG či GIF. U tagu link se nastaví atribut rel="icon" a atribut href se nastaví na daný soubor obrázku, např. <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon">.

Gimp

Gimp je grafický program, který bezproblémů uloží obrázek do formátu ICO. Jde o program, který je zdarma.

pokračování…

Základní výroková logika

Pokud programujete, tak se určitě setkáte s tím, že potřebujete například znegovat podmínku if určitého výrazu. Pro tyto a jiné případy Vám mohou pomoci následující jednoduchá pravidla pravdivostní logiky.

Pravdivostní tabulka

AB!AA and BA or BA xor BA ⇒ BA ⇔ B
1 1 0 1 1 0 1 1
1 0 0 0 1 1 0 0
0 1 1 0 1 1 1 0
0 0 1 0 0 0 1 1

pokračování…

Návrh databáze - MySQL Workbench

MySQL Workbench

Na návrh databáze MySQL je vhodný nástroj MySQL Workbench, který je vyvíjen přímo pod MySQL. Na stránce se screanshoty si můžete udělat základní představu o práci MySQL Workbench. Workbench je určen pro grafické znázornění tabulek, jejich relací apod. Je k dispozici zdarma pod licencí GPL. Jedná se o open source.


Zřízení elektronického podpisu

Krátce zde popíši postup zřízení elektronického (digitálního) podpisu v případně OSVČ přes certifikační autoritu PostSignum. Kvalifikovaný osobní certifikát platný 1 rok vás vyjde cca na 400 Kč.

Celkem slušné základní informace najdete také na BusinessInfo.cz: Elektronický podpis a jeho využití.

U nás vydávají elektronický podpis tři certifikační autority:

pokračování…

Digitální podpis dokumentu

Centrální úložiště certifikátů ve Windows

TužkaAbyste mohli digitálně podepisovat dokumenty, musíte mít již opatřený digitální podpis a ten řádně nainstalovaný do počítače, nebo umístěný v USB tokenu (ten není zadarmo). Pro podepisování dokumentů a pro elektronickou komunikaci s úřady potřebujete tzv. „kvalifikovaný certifikát“ (QCA). Pokud máte certifikát nainstalovaný do PC, tak Váš certifikát by měl být uložený v centrálním úložišti Windows. Do centrálního úložiště se můžete podívat příkazem certmgr.msc zadaným do políčka Start/Zahájit hledání a do pole hledat dáte: certmgr.msc. V centrálním úložišti je Váš certifikát uložen ve složce Osobní/Certifikáty.

pokračování…

Články na této stránce: