IT a programování

Analýza rychlosti načítání webu

Rychlost načítání webových stránek je pro web důležitá. Jedním z kritérií v hodnocení dané stránky u Googlu (tzv. pagerank) by měla být také rychlost načtení stránky. Webová stránka by se měla načítat do dvou sekund. Rychlost načítání je důležitá pro SEO (Search Engine Optimization).

On-line nástroje pro testování rychlosti stránky

Na netu existuje pár různých nástrojů, kterými lze hotový web otestovat:

  1. PageSpeed Insights – nástroj přímo od Googlu,
  2. WebPagetest – velice podrobný nástroj,
  3. Pingdom Tools,
  4. GTmetrix,
  5. Load Impact.

pokračování…

AVAST - test po rebootu

Důkladnější antivirová kontrola proběhne, pokud zadáme spuštění antivirového testu po restartu počítače. Výsledek testu je následně ke shlédnutí v souboru: C:\ProgramData\AVAST Software\Avast\report\aswBoot.txt.

Hardware – studijní materiály

Uvádím zde odkazy na některé materiály z hardware, které používal převážně PhDr. Milan Randák, Ph.D. pro výuku hardware na PBVOŠ. Z přednášek jsou zde uvedeny pouze veřejně přístupné články.

Číselné soustavy, logické funkce

Historie výpočetní techniky

pokračování…

Informatika na VŠFS

Informatiku lze studovat na soukromé škole Vysoké škole finanční a správní. Školné se pohybuje kolem 50 000 Kč za rok. Obory lze studovat také v angličtině. Tato škola je zaměřena spíše na ekonomiku, ale je zde nabízen i bakalářský obor aplikovaná informatika a magisterský obor aplikovaná informatika. Doktorské studium informatiky není nabízeno.

Studijní plány

Pokud si chceme udělat bližší představu o studiu a jeho rozsahu, lze nahlédnout do studijních plánů pro xlsx bakalářské či xlsx magisterské studium.

pokračování…

Projektor Optoma HD140X – domácí kino

Místo televizoru si lze i domů pořídit např. projektor Optoma HD140X s rozlišením 1920 x 1080 (FullHD). Obzvláště toto řešení mohou zvolit ti, kteří mají pouze příčku, na kterou by mohl být problém zavěsit těžký LCD panel. Chce to mít pak stěnu, na kterou je možné promítnout obraz. Pořídit lze i plátno. Máte pak velikou úhlopříčku a nepřekáží televize. Projektor mohou ocenit také ti, kteří občas přednáší. Jde víceúčelové zařízení.

pokračování…

UML Open source

UML nástroje

Přednášky a teorie UML

pokračování…

Práce v editoru Eclipse

Nejprve je zapotřebí si Eclipse nastavit dle našich potřeb. Následně s ním můžeme pracovat. Eclipse umí pracovat s projekty, formátovat kód atd. Bohužel formátování není zcela dle mých představ, nicméně lze upravit jeho pravidla.

Automatické formátování zdrojového kódu

Zdrojový kód lze automaticky naformátovat volbou: Source / Format (klávesová zkratka CTRL + SHIFT + F).

pokračování…

Nastavení editoru Eclipse

Eclipse je zdarma editor kódu pro programátory. Lze v něm vytvářet projekty, podobně jako např. v Netbeans.

Zobrazení vertikální linky po 80 znacích

I v Eclipse lze nastavit vertikální linku, která se zobrazí v editoru kódu a díky níž můžeme si hlídat, aby kód nepřesáhl na šířku 80 znaků. Nastavení je nutné udělat ručně volbou: Window / Preferences / General / Editors / Text Editors / Show print margin: 80.

pokračování…

Parallax web design

Parallax design může být vytvořen například pomocí javascriptové knihovny skrollr.js. Pro začátky jde o jednodušší řešení parallaxu. Při použití parallaxu se jednotlivé vrstvy na HTML stránce hýbou při skrolování myší jinou rychlostí a lze tak vytvořit např. 3D efekt.

Skrollr

Skrollr se lze snáze naučit, ale umí toho méně. Podstatně komplexnější knihovna je např. ScrollMagic (viz Skrollr vs ScrollMagic – porovnání knihoven, vítězí ScrollMagic).

pokračování…

Články na této stránce: