IT a programování

Visual Basic - pryč s koncem řádku v preformátovaném textu

Používám redakční systém Joomla a implementovala jsem si do něj SyntaxHighlighter pro zdůraznění syntaxe programátorského kódu.

Bohužel editor v Joomle nedokáže uchovat správné formátování tagu pro preformátovaný text <pre> v původní podobě a občas tam naseká místo klasického odřádkování tagy konce řádku <br />. Ty jsou pak samozřejmě při výpisu přes SyntaxHighlighter v HTML vidět. Když není použit SyntaxHighlighter, tak se text zobrazuje správně, i když tam jsou tagy <br />.

pokračování…

Nejčastější HTML entity

HTML entity, které osobně nejčastěji používám:

ZnakHTML entitaASCII
Český názevAnglický název
& &amp; 38 znak and ampersand
< &lt; 60 znak menší než less-than sign
> &gt; 62 znak větší než greater-than sign

&nbsp; 160 nedělitelná mezera non-breaking space

&thinsp; 8201 zúžená mezera thin space
© &copy; 169 copyright copyright sign
® &reg; 174 registrovaná obchodní značka registered trade mark sign
° &deg; 176 stupeň degree sign
&asymp; 8776 přibližně almost equal to = asymptotic to
± &plusmn; 177 znak plus mínus plus-or-minus sign
· &middot; 183 tečka vprostřed řádku middle dot (Georgian comma, Greek middle dot)
× &times; 215 krát multiplication sign
&ndash; 8211 pomlčka šířky n en dash
&sbquo; 8218 levá dolní jednoduchá uvozovka
(česká levá uvozovka)
single low-9 quotation mark
&lsquo; 8216 levá jednoduchá uvozovka
(česká pravá uvozovka)
left single quotation mark
&bdquo; 8222 levé dolní uvozovky
(české levé uvozovky)
double low-9 quotation mark
&ldquo; 8220 levé horní uvozovky
(české pravé uvozovky)
left double quotation mark
&hellip; 8230 tři tečky (výpustka) horizontal ellipsis (three dot leader)
&euro; 8364 euro euro sign
&larr; šipka vlevo leftwards arrow
&uarr; šipka nahoru upwards arrow
&rarr; šipka vpravo rightwards arrow
&darr; šipka dolu downwards arrow
&sum; 8721 celkový součet (suma) n-ary summation
&minus; 8722 mínus minus sign
&ne; 8800 nerovnost not equal to
&le; 8804 menší nebo rovno less-than or equal to
&ge; 8805 větší nebo rovno greater-than or equal to
&sdot; 8901 matematické krát dot operator

pokračování…

C# - kvadratická rovnice

Jednoduchý příklad pro začátečníky – řešení kvadratické rovnice.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float x1, x2;

      Console.WriteLine("Kvadratická rovnice a * x^2 + b * x + c = 0");
      Console.Write("Zadej a: ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Zadej b: ");
      float b = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Zadej c: ");
      float c = float.Parse(Console.ReadLine());

      float d = b * b - 4 * a * c;
      if (d > 0)
      {
        x1 = (-b + (float)Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
        x2 = (-b - (float)Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
        Console.WriteLine("Kvadratická rovnice {0} * x^2 + ({1}) * x + ({2}) = 0 má dvě řešení: x1 = {3} a x2 = {4}", a, b, c, x1, x2);
      }
      else if (d == 0)
      {
        x1 = -b / (2 * a);
        Console.WriteLine("Kvadratická rovnice {0} * x^2 + ({1}) * x + ({2}) = 0 má jedno řešení: x1 = {3}", a, b, c, x1);
      }
      else // d < 0
      {
        Console.WriteLine("Kvadratická rovnice {0} * x^2 + ({1}) * x + ({2}) = 0 nemá řešení v oboru R", a, b, c);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Příklad spuštění aplikace

Kvadratická rovnice

C# - celočíselné a reálné dělení dvou čísel

Výsledkem dělení / dvou celých čísel je celé číslo! Pokud potřebujete něco jiného, je třeba buď dělit reálná čísla (alespoň jedno z nich musí být reálné), nebo si pomůžete přetypováním celého čísla na reálné např. pomocí (float).

Celočíselné dělení

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {     
      Console.Write("Zadejte celé číslo a: ");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("Zadejte celé číslo b: ");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());

      int c = a / b; // celočíselné dělení
      Console.WriteLine("Výsledek celočíselného dělení a / b je: " + c);
      
      c = a % b;
      Console.WriteLine("Zbytek po celočíselném dělení a % b je: " + c);
          
      Console.Read();
     
    }
  }
}

Celočíselné dělení

pokračování…

(Ne)vydařená instalace Windows Vista

Nefunční MS Office 2010 bez SP 2 ve Vistech

Měla jsem poštrachanou instalaci Windows Vista Ultimate 64-bit OEM. Vzhledem k tomu, že nebyl v nich nainstalován SP (service pack) 2, tak mi nešel nainstalovat MS Office 2010. Tak jsem se rozhodla po čtyřech letech pro kompletní reinstalaci Vist. Koneckonců si to můj počítač už zasluhoval. Měla jsem totiž ještě původní instalaci, kterou jsem získala automaticky s koupí tehdy nového PC. Tehdy jsem si Visty neinstalovala - byly již nainstalovány.

pokračování…

C# - obsah čtverce

Jednoduchý program pro začátečníky na výpočet obsahu čtverce. Předpokládáme celočíselný vstup.

Výpočet obsahu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int hrana;
      int obsah;
      Console.Write("Zadejte hranu čtverce: ");
      hrana = int.Parse(Console.ReadLine());
      obsah = hrana * hrana;
      Console.WriteLine("Obsah čtverce o hraně {0} je {1}.", hrana, obsah);
      Console.Read();
    }
  }
}

pokračování…

Microsoft Visual Studio 2010 Express

Instalace

Zdarma pro programování Microsoft nabízí prostředí Microsoft Visual Studia 2010 Express. V rámci této edice máte zdarma programovací jazyky: Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual Web Developer. Je to vhodné hlavně pro začínající programátory. Professional a další varianty jsou již placené.

Na jednom PC či na více PC můžete mít všechny uvedené varianty: Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual Web Developer. Jen se každá spouští zvlášť, na rozdíl od placených variant (tj. netvoří jedno studio).

pokračování…

Články na této stránce: