IT a programování

C# - kvadratická rovnice

Jednoduchý příklad pro začátečníky – řešení kvadratické rovnice.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float x1, x2;

      Console.WriteLine("Kvadratická rovnice a * x^2 + b * x + c = 0");
      Console.Write("Zadej a: ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Zadej b: ");
      float b = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Zadej c: ");
      float c = float.Parse(Console.ReadLine());

      float d = b * b - 4 * a * c;
      if (d > 0)
      {
        x1 = (-b + (float)Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
        x2 = (-b - (float)Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
        Console.WriteLine("Kvadratická rovnice {0} * x^2 + ({1}) * x + ({2}) = 0 má dvě řešení: x1 = {3} a x2 = {4}", a, b, c, x1, x2);
      }
      else if (d == 0)
      {
        x1 = -b / (2 * a);
        Console.WriteLine("Kvadratická rovnice {0} * x^2 + ({1}) * x + ({2}) = 0 má jedno řešení: x1 = {3}", a, b, c, x1);
      }
      else // d < 0
      {
        Console.WriteLine("Kvadratická rovnice {0} * x^2 + ({1}) * x + ({2}) = 0 nemá řešení v oboru R", a, b, c);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Příklad spuštění aplikace

Kvadratická rovnice

C# - celočíselné a reálné dělení dvou čísel

Výsledkem dělení / dvou celých čísel je celé číslo! Pokud potřebujete něco jiného, je třeba buď dělit reálná čísla (alespoň jedno z nich musí být reálné), nebo si pomůžete přetypováním celého čísla na reálné např. pomocí (float).

Celočíselné dělení

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {     
      Console.Write("Zadejte celé číslo a: ");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("Zadejte celé číslo b: ");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());

      int c = a / b; // celočíselné dělení
      Console.WriteLine("Výsledek celočíselného dělení a / b je: " + c);
      
      c = a % b;
      Console.WriteLine("Zbytek po celočíselném dělení a % b je: " + c);
          
      Console.Read();
     
    }
  }
}

Celočíselné dělení

pokračování…

(Ne)vydařená instalace Windows Vista

Nefunční MS Office 2010 bez SP 2 ve Vistech

Měla jsem poštrachanou instalaci Windows Vista Ultimate 64-bit OEM. Vzhledem k tomu, že nebyl v nich nainstalován SP (service pack) 2, tak mi nešel nainstalovat MS Office 2010. Tak jsem se rozhodla po čtyřech letech pro kompletní reinstalaci Vist. Koneckonců si to můj počítač už zasluhoval. Měla jsem totiž ještě původní instalaci, kterou jsem získala automaticky s koupí tehdy nového PC. Tehdy jsem si Visty neinstalovala - byly již nainstalovány.

pokračování…

C# - obsah čtverce

Jednoduchý program pro začátečníky na výpočet obsahu čtverce. Předpokládáme celočíselný vstup.

Výpočet obsahu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int hrana;
      int obsah;
      Console.Write("Zadejte hranu čtverce: ");
      hrana = int.Parse(Console.ReadLine());
      obsah = hrana * hrana;
      Console.WriteLine("Obsah čtverce o hraně {0} je {1}.", hrana, obsah);
      Console.Read();
    }
  }
}

pokračování…

Microsoft Visual Studio 2010 Express

Instalace

Zdarma pro programování Microsoft nabízí prostředí Microsoft Visual Studia 2010 Express. V rámci této edice máte zdarma programovací jazyky: Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual Web Developer. Je to vhodné hlavně pro začínající programátory. Professional a další varianty jsou již placené.

Na jednom PC či na více PC můžete mít všechny uvedené varianty: Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual Web Developer. Jen se každá spouští zvlášť, na rozdíl od placených variant (tj. netvoří jedno studio).

pokračování…

Update BIOSu

BIOS = Basic Input-Output System

Máte-li problém s hardware, může Vám někdy pomoci aktualizace BIOSu. Pokud vše funguje jak má, neměli byste příliš k aktualizaci BIOSu přistupovat. Né za všechno může ale BIOS, někdy stačí najít správné ovladače k mainboardu a k dalším zařízením...

Nefunkční hardware - hledejte ovladače k mainboardu

Koupila jsem si základní desku GA-H61M-USB3-B3 (rev. 1.0). Po instalaci Windows 7 mi bohužel na desce nefungovala síťová karta a jedno USB. Instalací ovladačů k mainboardu se vše zdárně vyřešilo. Nicméně jsem nepočítala s tím, že Windows 7 zařízení nenajdou, a že bude nutné instalovat ještě ovladače k základní desce. Zatím jsem totiž ovladače k mainboardu nikdy neinstalovala a prošlo to :).

Nicméně jsem zjistila, že má základní deska má nahraný starý BIOS verze F4, tak jsem se rozhodla pro instalaci aktuálního BIOSu verze F7 s tím, že by se možná problémy vyřešily ještě dříve. Nový BIOS nakonec nepomohl, a pro rozchození síťovky a jednoho USB byly ovladače k mainboardu stejně nutné.

pokračování…

Excel či Word do obrázku

Jak vytvořit hezký obrázek (např. png) ze souboru Excelu či Wordu?

Snímek obrazovky

Jedna z možností je, použít nějaký program, který umí sejmout obrazovku. Zdarma je k dispozici IrfanView. Následně volbou Options/Capture/Screenshot vyvoláte dialog pro ukládání snímků obrazovky. Bohužel takto vytvořený snímek nemusí být zrovna příliš hezký – může obsahovat například mřížku v Excelu, musíte si následně pohrát s oříznutím obrázku apod.

pokračování…

Články na této stránce: