IT a programování

Skenování knihy

Člověk občas potřebuje oskenovat pár listů nějaké knížky. Nikoli vždy tento pokus dopadne úspěšně. Buď jsou vidět ošklivé okraje knihy, nebo je soubor příliš veliký, případně je text zdeformovaný.

Počítám, že máte k dispozici obyčejný domácí skener a nikoli skenovací roboty.

pokračování…

SyntaxHighlighter

Pro zvýraznění syntaxe zdrojových souborů programovacích jazyků jsem si stáhla SyntaxHighlighter 3.0.83. Jde o zvýrazňovač syntaxe napsaný v JavaScriptu. SyntaxHighlighter dokáže automaticky naformátovat kód podle syntaxe daného jazyka, který máte napsaný v HTML v tagu <pre>.

Implemantace

Jeho implementace do webových stránek je celkem jednoduchá. Stačí, když si stažený syntaxhighlighter_3.0.83.zip rozbalíte a uložíte někam do své struktury webu.

pokračování…

Pascal - Druhé maximum

Program vypíše v pořadí druhé maximum ze zadaných čísel. Skonční zadáním čísla -999. Pokud jsou některá čísla shodná (např. 5 5 9 9 1 2), vypíše jako druhé maximum číslo 5.

Zdrojový kód Free Pascal

program DruheMaximum;
uses crt;
var cislo, max, max2: Integer;
begin
  clrScr;

  writeln('Program vypise druhe nejvetsi cislo ze zadanych celych cisel. Konec = -999.');
  max := -MAXINT; //-32768
  max2 := max;
  repeat
   write('Zadejte cislo: ');
   readln(cislo);
   if (cislo <> -999) then
   begin
     if (cislo > max) then
     begin
      max2 := max;
      max := cislo;
     end
     else
      if ((cislo < max) and (cislo > max2)) then // cislo je mezi dosavadnim maximem a druhym maximem a neni rovno maximu
        max2 := cislo;
   end;
  until (cislo = -999);
  writeln('Druhe nejvetsi cislo ze zadanych cisel je: ', max2);

  repeat
  until keyPressed;
end.

pokračování…

Pascal - Maximum z čísel

Program vytiskne maximum ze zadaných čísel. Po zadání čísla -999 program skončí.

Zdrojový kód Free Pascal

While cyklus

program Maximum;
uses crt;
var cislo, max: integer;
begin
  clrScr;

  writeln('Program vypise maximum ze zadanych celych cisel. Konec = -999.');
  max := -MAXINT; //-32768

  write('Zadejte cislo: ');
  readln(cislo);
  while (cislo <> -999) do
  begin
   if (cislo > max) then
     max := cislo;
   write('Zadejte cislo: ');
   readln(cislo);
  end;
  writeln('Maximum ze zadanych cisel je: ', max);

  repeat
  until keyPressed;
end.

pokračování…

Pascal - Podíl dvou celých čísel

Program spočítá podíl dvou celých čísel. Vrátí celočíselný výsledek a k němu zbytek. Dále vrátí reálný výsledek.

Zdrojový kód Free Pascal

program PodilDvouCisel;
uses crt;
var
  a, b, c, zbytek: integer;
  cReal: real;
begin
  clrScr;

  // nacteni vstupu
  writeln('Program pocita celociselny a realny podil dvou celych cisel A a B.');
  write('Zadejte cislo A (delence): ');
  readln(a);
  write('Zadejte cislo B (delitele): ');
  readln(b);

  // vypocet a zobrazeni vystupu
  if (b = 0) then
  begin
   writeln('Nulou nelze delit!');
  end
  else
  begin
   // celociselne deleni
   c := a div b;
   zbytek := a mod b; // zbytek po celociselnem deleni
   writeln('Celociselny podil A div B = ', c);
   writeln('Zbytek po celociselnem deleni A mod B = ', zbytek);
 
   // realne deleni
   cReal := a / b;
   writeln('Realny podil A/B = ', cReal:7:5); // zobrazeni na 5 desetinnych mist
  end;

  repeat
  until keyPressed;
end.

pokračování…

Pascal - Maximum ze tří čísel

Program najde maximum ze tří zadaných čísel a vypíše ho.

Zdrojový kód Free Pascal

program MaximumZeTriCisel;
uses Crt;
var a, b, c, max: integer;
begin
  clrScr; 

  writeln('Program pocita maximum ze tri celych cisel.');
  write('Zadejte tri po sobe jdouci cisla oddelena mezerami: ');
  read(a, b, c);

  if a > b then
    max := a
  else
    max := b;

  if c > max then
    max := c;

  write('Maximum ze zadanych cisel je: ', max);

  repeat
  until keyPressed;
end.

pokračování…

Pascal - Ahoj světe!

Program vytiskne na obrazovku text „Ahoj světe!“.

Zdrojový kód Free Pascal

program AhojSvete;
uses crt;
begin
  clrScr;
  writeln('Ahoj svete!');
  repeat
  until keyPressed;
end.

pokračování…

Instalace Free Pascalu

Free Pascal

Download

Free Pascal 2.4.4. si můžete zdarma stáhnout. Vyberete si správnou verzi podle OS a procesoru. Já mám například MS Windows s procesorem Intel, takže jsem vybrala možnost Intel/i386 a Win32, Win64 and WinCE.

pokračování…

Články na této stránce: