IT a programování

Průměrná výška populace

Zadání

Jedná se o školní příklad. Úkolem je vytvořit jednoduchou tabulku s využitím intervalového rozpětí používaného ve statistice a spočítat průměrnou výšku populace.

Zadány jsou výšky a počty lidí. Středy intervalů se spočítají průměrem krajních hodnot intervalu. Údaje jsou smyšlené, pouze za účelem cvičného příkladu.

Průměrná výška populace

pokračování…

Sloučení dvou různých tabulek podle klíče

Problém – sjednocení různorodých tabulek

Narazila jsem na jeden problém z praxe. Myslím, že může jít o dosti obvyklou věc a její řešení není až tak triviální.

Máme dvě tabulky a potřebujeme je dát dohromady. Bohužel každou z tabulek dělal někdo jiný, a to samozřejmě zcela po svém. Obě tabulky však obsahují identifikátor záznamu (jedinečný klíč). Programátoři tomuto klíči obvykle říkají Id. Id může mít podobu unikátního čísla či jiného identifikátoru (např. rodného čísla, ISBN knížky apod.). Charakteristikou identifikátoru je, že jednoznačně identifikuje danou věc. Budeme zde předpokládat, že v jednotlivých tabulkách se daný klíč nachází právě jednou (neopakuje se).

Tabulky mohou vypadat například takto:

Tabulka Praha

pokračování…

Výmaz kontingenční tabulky

Pokud chceme kontingenční tabulku či graf zcela vymazat, je třeba ji nejprve celý vybrat příkazem:

  1. Nástroje kontingenční tabulky/Možnosti/Akce/Vybrat/Celá kontingenční tabulka
  2. zmáčknete DELETE (případně Domů/Buňky/Odstranit)

Výmaz kontingenční tabulky

pokračování…

Blender v češtině

Blender v češtiněBlender 2.62 lze přepnout do češtiny. Menu a nápověda budou pak v češtině.

Stáhnete si horní panýlek a místo volby Info si vyberete User Preferences. Kliknete na záložku System. Sjedete dolů a zaškrtnete volbu International Fonts. Vyberete Language: Czech (Český) a zaškrtnete Interface i Tooltips. Pokud chcete, aby toto nastavení bylo výchozí, zmáčknete tlačítko Save As Default. Nakonec vytáhnete si zpátky panýlek a přepnete ho zpět do Info. Blender pak na Vás bude mluvit pěkně česky. Pokud by někomu čeština nestačila, může si Blender přepnout třeba do japonšniny :).

pokračování…

Blender - 3D text

3D paragraf

Vložení textu

Text do Blenderu 2.62 vložíme jednoduše příkazem Add/Text.

Režimy textu

Text má dva režimy – editační mód a objektový mód. Přepínáme se mezi nimi klávesou TAB. V editačním módu lze psát text, v objektovém módu manipulujete s textem jako celkem. V editačním módu si text přepíšete na svůj vlastní text.

pokračování…

VBA - Excel - převod na litry

Převod na litry

Jedná se zde o jednoduchou úlohu z programování pro studenty. Úkolem je převést množství tekutiny zadané v ml, l a hl na l.

Naprogramovaná událost na tlačítko využívá funkce Mid() pro separaci množství a jednotek. Dále je zde využita funkce InStr() pro zjištění pozice mezery, jako oddělovače.

Pro rozlišení jednotek je zde použita konstrukce Select Case.

pokračování…

VBA - Excel - počet aut z Prahy

Počet aut z Prahy

Jedná se zde o jednoduchou úlohu z programování pro studenty. Úkolem je zjistit počet aut z Prahy podle SPZ z předem zadaného seznamu SPZ.

Naprogramovaná událost na tlačítko projde seznam aut a funkcí Mid() si zjistí druhé písmeno v zadaném textu. Pokud druhé písmeno bude zrovna "A", tak navýší čítač počtu aut.

Funkce Mid() má tři parametry:

  1. předá se jí string,
  2. řekne se jí počáteční pozice „od“,
  3. zadá se jí délka vráceného stringu.

Funkce Mid() Vám vrátí podstring.

Pozor pro programátory jiných jazyků: indexace ve stringu zde začíná jedničkou nikoli nulou, jak je obvykle zvykem.

pokračování…

VBA - Excel - součet buněk

Součet buněk

Na uvedeném příkladu si vyzkoušíme různý přístup k obsahu buněk a práci s nimi. V příkladu sečteme konkrétní tři buňky.

Na buňky se můžeme odkazovat pomocí Range či Cells. Pokud by bylo buněk více, je vhodné naprogramovat for cyklus pro jejich průchod. Pro průchod for cyklem je vhodné použít přístup přes Cells.

Další možností zadávání je, že by hodnoty byly zadány v textovém políčku TextBox. Na hodnoty buněk se dostaneme nejsnáze přes vlastnost Value, která je typu Variant. Vlastnost Value lze v kódu vynechat, i tak nám příklad bude fungovat.

Pro jednoduchost a školní potřeby nejsou vstupní hodnoty nijak ošetřeny a kontrolovány.

 

pokračování…

Články na této stránce: