IT a programování

Výmaz kontingenční tabulky

Pokud chceme kontingenční tabulku či graf zcela vymazat, je třeba ji nejprve celý vybrat příkazem:

  1. Nástroje kontingenční tabulky/Možnosti/Akce/Vybrat/Celá kontingenční tabulka
  2. zmáčknete DELETE (případně Domů/Buňky/Odstranit)

Výmaz kontingenční tabulky

pokračování…

Blender v češtině

Blender v češtiněBlender 2.62 lze přepnout do češtiny. Menu a nápověda budou pak v češtině.

Stáhnete si horní panýlek a místo volby Info si vyberete User Preferences. Kliknete na záložku System. Sjedete dolů a zaškrtnete volbu International Fonts. Vyberete Language: Czech (Český) a zaškrtnete Interface i Tooltips. Pokud chcete, aby toto nastavení bylo výchozí, zmáčknete tlačítko Save As Default. Nakonec vytáhnete si zpátky panýlek a přepnete ho zpět do Info. Blender pak na Vás bude mluvit pěkně česky. Pokud by někomu čeština nestačila, může si Blender přepnout třeba do japonšniny :).

pokračování…

Blender - 3D text

3D paragraf

Vložení textu

Text do Blenderu 2.62 vložíme jednoduše příkazem Add/Text.

Režimy textu

Text má dva režimy – editační mód a objektový mód. Přepínáme se mezi nimi klávesou TAB. V editačním módu lze psát text, v objektovém módu manipulujete s textem jako celkem. V editačním módu si text přepíšete na svůj vlastní text.

pokračování…

VBA - Excel - převod na litry

Převod na litry

Jedná se zde o jednoduchou úlohu z programování pro studenty. Úkolem je převést množství tekutiny zadané v ml, l a hl na l.

Naprogramovaná událost na tlačítko využívá funkce Mid() pro separaci množství a jednotek. Dále je zde využita funkce InStr() pro zjištění pozice mezery, jako oddělovače.

Pro rozlišení jednotek je zde použita konstrukce Select Case.

pokračování…

VBA - Excel - počet aut z Prahy

Počet aut z Prahy

Jedná se zde o jednoduchou úlohu z programování pro studenty. Úkolem je zjistit počet aut z Prahy podle SPZ z předem zadaného seznamu SPZ.

Naprogramovaná událost na tlačítko projde seznam aut a funkcí Mid() si zjistí druhé písmeno v zadaném textu. Pokud druhé písmeno bude zrovna "A", tak navýší čítač počtu aut.

Funkce Mid() má tři parametry:

  1. předá se jí string,
  2. řekne se jí počáteční pozice „od“,
  3. zadá se jí délka vráceného stringu.

Funkce Mid() Vám vrátí podstring.

Pozor pro programátory jiných jazyků: indexace ve stringu zde začíná jedničkou nikoli nulou, jak je obvykle zvykem.

pokračování…

VBA - Excel - součet buněk

Součet buněk

Na uvedeném příkladu si vyzkoušíme různý přístup k obsahu buněk a práci s nimi. V příkladu sečteme konkrétní tři buňky.

Na buňky se můžeme odkazovat pomocí Range či Cells. Pokud by bylo buněk více, je vhodné naprogramovat for cyklus pro jejich průchod. Pro průchod for cyklem je vhodné použít přístup přes Cells.

Další možností zadávání je, že by hodnoty byly zadány v textovém políčku TextBox. Na hodnoty buněk se dostaneme nejsnáze přes vlastnost Value, která je typu Variant. Vlastnost Value lze v kódu vynechat, i tak nám příklad bude fungovat.

Pro jednoduchost a školní potřeby nejsou vstupní hodnoty nijak ošetřeny a kontrolovány.

 

pokračování…

VBA - Excel - součet vybrané oblasti buněk

Součet na tlačítko

Součet na tlačítko

Makro dělá to, co dělá standardně funkce SUMA(). Do buňky C11 umístí vzoreček se sumou na právě vybranou oblast buněk.

Protože po kliknutí na tlačítko vybraná oblast zmizí, tak pokud chceme, aby byla vybraná oblast buněk vidět i po stisktnutí tlačítka je nutné si vybranou oblast uložit a následně ji opětovně vybrat.

pokračování…

Programovací jazyky zdarma pro komerční použití

Předem předesílám, že v licencích mám osobně zmatek v hlavě a nikde na webu jsem se zatím nedočetla pořádně srozumitelné informace, pro které jazyky a kdy musíte dát spolu s distribucí Vašeho programu napsaného v daném jazyce i zdrojové kódy. Takže pokud zde bude něco chybně, tak mne prosím opravte. Časem budou informace upřesněny.

JazykLicence a informace

Java SE JDK

Open JDK

(open source, více: Licence Javy) - vytvořený program nutno distribuovat se zdrojovým kódem. Situace ohledně licencí zde ale není jednoduchá. Distribuce programu či vývoj v jazyku Java od firmy Oracle je spojen s JDK (Java Development Kit) či JRE (Java Runtime Environment) od Oracle, podléhající samostatné licenci firmy Oracle. Zato verze Javy Open JDK by měla být naprosto volná.
C, C++ a Objective-C (stačí najít překladač kódu např. Clang/LLVM, GCC)
Visual Studio Online Basic Microsoft Visual Studio Online Basic pracuje s jazyky C#, .NET a C++, VisualBasic - možné distribuovat uzavřený kód. Pokročilejší věci jsou ale k dispozici v placených verzích Microsoft Visual Studia a nikoli v Express edici, která je zdarma. Lze využít zdarma databázi Microsoft SQL Server Express Edition, jejíž součástí je LocalDB.
PHP Open source. PHP Licensing - licence ve stylu BSD licence bez omezení "copyleft". PHP je obvykle využito s databází MySQL či PostgreSQL a webovým serverem Apache.
Ruby Ruby se stalo slavným po uvedení frameworku Ruby on Rails. Jde o framework implementující MVC model-view-controller architekturu. Ruby on Rails je pod MIT licence. Ruby je open source.

pokračování…

Články na této stránce: