IT a programování

Kontrola nefunkčních odkazů - Link checker

Odkazy umístěné na HTML stránkách se časem mohou stát nefunkční. Existují nástroje, které Vám projdou web nebo danou stránku a odkazy zkontrolují. Uvádím zde pouze ta řešení, která jsou k dispozici zdarma.

Webová řešení validace odkazů

pokračování…

SEO - Search engine optimization

Katalogy

Pokud chcete, aby vaše stránky na internetu někdo našel a nechcete ručně všem rozdávat vizitky s vaší www adresou, tak je nutné stránky zaregistrovat ve vyhledávačích a katalozích. Je dobré je přidat aspoň do těch nejvýznamnějších, tedy například na Seznam, klikni.idnes.cz… Důležitost a významnost katalogu můžete poznat podle jeho PageRanku. Čím vyšší PageRank, tím lépe.

pokračování…

Zákaz přístupu do adresáře webu

Soubor .htaccess

Zakázat přístup do určitého adresáře na webovém serveru Apache (např. adresáře s knihovnami php funkcí či jinými includovanými soubory) můžete jednoduše tak, že do daného adresáře umístíte skrytý soubor .htaccess. To, že soubor je skrytý, zajišťuje název souboru začínající tečkou. Jde o textový soubor, ale bez přípony txt.

Stačí, když soubor .htaccess bude obsahovat text:

Order Allow,Deny
Deny from all

pokračování…

Časopisy a média

Rádia a TV

radio Rádia

TV program

Televize - videoarchivy na webu

Zdroje informací na webu:

časopisy

Deníky - noviny

Časopisy

Zahraniční TV, zpravodajství a videa

Inkscape - zkosené logo z Bezierových křivek II.

Zkosený text NOV předchozím článku jsem ukázala, jak jednoduše můžete vytvořit vlastní text formou Bezierových křivek a zkosit si ho.

Bohužel tento postup nefunguje, tak jak člověk očekává, například u textu, u kterého chcete mít hranaté rohy a okraje. Inkscape křivku bez problémů zkosí, ale okraj Bezierovy křivky je veden kolmo ke směrnici křivky, takže se otočí spolu s textem. Navíc v některých případech vznikají nežádoucí efekty, kdy písmo vlivem zalomení nekončí tak, jak byste potřebovali – na účaří.

pokračování…

Inkscape - zkosené logo z Bezierových křivek I.

SVG logoVlastní logo si můžete vytvořit například úpravou textu napsaného nějakým fontem. Obrys písma si následně upravíte dle libovůle tím, že text necháte převést na křivku a dále pracujete s touto křivkou.

Pokud se Vám však žádný font nelíbí, můžete si logo udělat zcela po svém například rovnou formou Bezierových křivek. Tuto možnost zde v rychlosti popíši. Tvorba loga proběhla ve vektorovém programu Inkscape, který je zdarma.

pokračování…

Články na této stránce: