IT a programování

Zamítnutá reklamace mobilu - Alza.cz

Má osobní zkušenost a výsledek reklamace

mobilDne 2.10.2012 jsem reklamovala v Alze svůj mobil Samsung, který jsem nakoupila 6.5.2012, tedy méně jak před 6 měsíci. Mobil byl koupený na IČ (fyzická osoba – podnikatel). 28 dnů jsem musela čekat na vyřízení reklamace.

30.10.2012 se mi emailem Alza ozvala, že reklamace byla zamítnuta z důvodu: „Mechanické poškození / Poškozeno nevhodným zachazením. Záruka zaniká. Vniknuti nezname latky nebo vlhka do pristroje.“

pokračování…

Joomla - vynulování počtu shlédnutí článku

Administrace Joomly 1.6 neumožňuje vynulování počtu shlédnutí článků. Pokud si necháváte zobrazovat nejčtenější články na webu, tak úspěšné starší články, které mají větší počet shlédnutí, skoro vždy „převálcují“ novější články. Novější články, byť jsou úspěšné, tak nemohou mít takový počet shlédnutí už jen proto, protože jsou na webu kratší dobu. Z tohoto důvodu nejčtenější články neodráží aktuálně nejvíce navštěvované odkazy (např. v období posledního týdne).

Joomla ukládá do atributu databáze hits úplně celkový počet shlédnutí daného článku za celou dobu existence článku. Abyste zamezili tomuto nevhodnému chování z důvodu běhu času, je vhodné jednou za čas počet shlédnutí vynulovat.

pokračování…

Pascal - „správná čísla“

Zadání příkladu

Program vyzve uživatele k zadání celého čísla. Úkolem programu je zjistit, zda dané číslo je dělitelné jednotlivými ciframi (číslicemi) daného čísla. Např. když uživatel zadá „672“ program vypíše, že jde o „správné číslo“, protože 672 : 6 = 112; 672 : 7 = 96; 672 : 2 = 336. Naopak číslo 726 „není správné číslo“, protože 726 : 7 = 103,7143.

Dále program vyzve uživatele, aby zadal interval od A do B a v rámci tohoto intervalu program vypíše veškerá „správná čísla“.

pokračování…

Nastavení DNS záznamů - MX záznam

Poštovní server může běžet na jiném serveru (jiné IP adrese), než samotný hosting webu. V takovém případě je třeba nastavit extra MX (Mail Exchange) záznam. IP adresy zjistíte od administrátora hostingu, nebo pomocí příkazu ping na doménu.

Nastavení MX záznamu

Zde je příklad nastavení, které lze např. použít u registrátora domén a správce DNS záznamu forpsi.cz. Hosting webových stránek a emailový server běží u jiného poskytovatele služeb, tj. nikoli u forpsi. Hosting je na IP 83.167.245.11 a mail je na IP 46.231.29.158.

TTL Typ Hodnota
domena.cz 1800 A 83.167.245.11
mail.domena.cz 1800 A 46.231.29.158
domena.cz 1800 MX 10 mail.domena.cz
*.domena.cz 1800 CNAME

domena.cz

pokračování…

Pascal - ciferný součet čísla

Zadání příkladu

Program vyzve uživatele k zadání celého čísla. Úkolem programu je sečíst cifry čísla a vypsat tento součet. Např. když uživatel zadá „4652“ program vypíše „17“, protože 4 + 6 + 5 + 2 = 17. Zpracování ciferného součtu má být úkolem funkce, které se předá zadané načtené číslo jako parametr.

Řešení ve Free Pascalu

program CifernySoucet;
uses crt;
var n: integer;

function cifernySoucet(cislo: integer): integer;
var cifra, torzo, soucet: integer;
begin
  soucet := 0;
  torzo := cislo;
  repeat
    cifra := torzo mod 10; // dostanu posledni cifru cisla
    soucet := soucet + cifra;
    torzo := torzo div 10; // uriznu posledni cifru cisla
  until torzo = 0;
  cifernySoucet := soucet;
end;

begin
  clrScr;

  write('Zadejte cislo: ');
  read(n);
  writeln('Ciferny soucet cisla ', n, ' je ', cifernySoucet(n), '.');

  repeat
  until keyPressed;
end.

pokračování…

Správný programátorský styl

Zásady čitelného kódu

Mezi zásady správného psaní kódu mimo jiné patří:

 • jeden příkaz na jeden řádek
 • pozitivní zápis podmínek
 • nepoužívání příkazů skoku
 • používání výstižných názvů proměnných
 • správné odsazování
 • užívání jednotného stylu zápisu identifikátorů

pokračování…

Pascal - délka nejdelšího stejného úseku

Zadání příkladu

Program vyzve uživatele k zadání celých kladných čísel. Čísla budou oddělena mezerou (případně enterem). Čísel může být libovolný počet. Čísla budou ukončena nulou. Program zjistí nejdelší shodný úsek posloupnosti čísel a vypíše délku tohoto nejdelšího úseku. Např. pro zadaná čísla „5 7 7 1 1 1 3 3 4 8 7 7 7 7 9 0“ vypíše „4“, protože nejdelší stejný úsek čísel je „7 7 7 7“ a jeho délka je čtyři.

Řešení ve Free Pascalu

program souvislyUsek;
uses crt;
var delkaAkt, delkaNej, cislo, prevCislo: integer;
begin
  clrScr;

  delkaAkt := 0;
  delkaNej := 0;
  prevCislo := 0;

  write('Zadejte kladna cela cisla oddelena mezerou ukoncena nulou: ');
  read(cislo);
  while cislo <> 0 do
  begin
    if cislo = prevCislo then
    begin
      delkaAkt := delkaAkt + 1;
    end
    else // mame novy usek
    begin
      if delkaAkt > delkaNej then
        delkaNej := delkaAkt;
      delkaAkt := 1;
    end;

    prevCislo := cislo;
    read(cislo);
  end;

  // pro pripad, ze by nejdelsi usek byl na konci
  if delkaAkt > delkaNej then
    delkaNej := delkaAkt;

  writeln('Delka nejdelsiho useku je: ', delkaNej);
  repeat until keyPressed;
end.

pokračování…

Print2PDF - vývoj ukončen

Software602 Print2PDF X

Print2PDF XVývoj software Print2PDF, který umožňoval digitálně podepisovat pdf dokumenty, byl ukončen ke dni 30. 9. 2012. Místo tohoto programu, který byl nabízen zdarma, společnost Software 602 nabízí placenou serverovou aplikaci Software602 Print2PDF X za 150 000 Kč za jednu licenci. Řešení je určeno pro střední a větší firmy.

Archivní verze Print2PDF 7

Ke stažení je nabízena starší verze programu Print2PDF 7. Bohužel se jedná o trial verzi. Do 30 dní od instalace je požadováno zakoupení licence. Možná ještě někde na internetu najdete novější verzi 9 Free, která byla tehdy zdarma. Bohužel na stránkách společnosti již nabízena není – nahradila ji drahá verze X. Software Print2PDF by se měl chovat také jako virtuální tiskárna. Dle mého názoru, tento software byl dříve ideální pro digitální podpis pdf dokumentů.

pokračování…

Články na této stránce: