IT a programování

Kořenový adresář (root) www v Nette

httpd.conf

Příklady ve frameworku nette počítají s tím, že hlavním adresářem pro umístění www stránek bude adresář www. Kořenový adresář lze nastavit v konfiguračním souboru httpd.conf pomocí direktivy DocumentRoot serveru Apache.

Řešení v nette

Ne vždy máte možnost si tento soubor upravit. Možnosti řešení tohoto problému jsou popsány v FAQ nette v článku Hosting neumožňuje změnu root složky. Jsou dvě možnosti, jak situaci řešit: přesměrování pomocí mod_rewrite, nebo změna adresářové struktury s úpravou nastavených cest. Funkční řešení je také popsáno v komentáři HappyFace.

pokračování…

EasyPHP + PSPad + Nette

Trojkombinace

Webový server EasyPHP

Pro vývoj v PHP používám na svém PC ve Windows předkonfigurovaný server EasyPHP (obsahuje: PHP, Apache, MySQL, PhpMyAdmin, Xdebug). Pro ostrý provoz bude použit Linux server nakonfigurovaný poskytovatelem hostingu.

Editor kódu PSPad

Programový kód píši v jednoduchém editoru PSPad, který je zdarma a umí připojení přes FTP. PSPad je jednoduchý editor. Pro pokročilejší práci lze použít další editory kódu.

Framework Nette

Rozhodla jsem se napsat webovou aplikaci v PHP za použití frameworku Nette. To bude sranda ;-). Použití frameworku pro programování není nutné, můžete psát i v samotném PHP bez použití frameworku, nebo můžete použít jiný framework.

pokračování…

EasyPHP

EasyPHP 12.1

EasyPHP

Pokud chcete provozovat PHP a MySQL jednoduše přímo na svém počítači, tak doporučuji nainstalovat EasyPHP. Aktuální verze EASYPHP e.devserver 12.1 obsahuje:

 • PHP 5.4.6 VC9,
 • Apache 2.4.2 VC9,
 • MySQL 5.5.27,
 • PhpMyAdmin 3.5.2.2,
 • Xdebug 2.2.1.

Do EasyPHP lze jednoduše doinstalovat moduly: WordPress, Drupal, Prestashop, Joomla!...

pokračování…

Pascal - zápis do souboru

Zde je příklad na otevření souboru a zápis do jiného souboru. Jedná se o naprostou jednoduchou kopii obsahu souboru.

Čtení ze souboru a zápis do souboru

Program předpokládá existenci souboru vstup.txt v adresáři C:\Users\Jitka\Desktop\pascal\. Pokud by soubor neexistoval, program je ukončen běhovou chybou.

Čtení a zápis probíhá po znacích

program ZapisDoSouboru;
uses
  crt;
var
  tVstup,tVystup: text;
  znak: char;
begin
  clrScr;

  assign(tVstup, 'C:\Users\Jitka\Desktop\pascal\vstup.txt');
  reset(tVstup);
  assign(tVystup, 'C:\Users\Jitka\Desktop\pascal\vystup.txt');
  rewrite(tVystup);
  while not eof(tVstup) do
  begin
    read(tVstup, znak);
//   write(znak); // kontrolni vypis znaku na obrazovku
    write(tVystup, znak);
  end;
  close(tVstup);
  close(tVystup);

  repeat
  until keyPressed;
end.

pokračování…

Pascal - pole jako parametr procedury

Uvedu příklad, jak se může pole předávat jako parametr funkce či procedury, případně být jeho návratovou hodnotou funkce.

Pro tyto účely jsem vytvořila funkci pro načtení pole, proceduru pro výpis pole a dvě procedury či funkce pro kopii pole do pole. Procedury pro kopii pole nejsou nutné, protože Pascal sám umí zkopírovat celé pole do jiného pole pomocí prostého přiřazení. Podmínkou je, že pole musí být shodného typu (viz Pavel Satrapa1). Kopírování přiřazením do proměnné probíhá kopírováním hodnotou. Mně zde funkce či procedury pro kopírování pole poslouží jako jednoduchá ukázka možné manipulace s polem. Všechna předávaná pole musí být shodného typu. Nejlépe je, si pro tento účel založit extra typ pole, a to klíčovým slovem type.

pokračování…

Dokumentace Free Pascal

Na webu Free Pascalu je k dispozici on-line dokumentace.

Funkce

Popis funkcí je uveden v Run-Time Library (RTL) units reference manual.

Jednotka System

Většina základních funkcí je obsažena v jednotce System. Tato jednotka například obsahuje:

Jednotka SysUtils

V SysUtils najdete např. konverzí funkce ze stringu na číslo.

Články na této stránce: